Kocka Dobré čítanie nielen pre debatérov

V kocke na Kocke, Newsfilter No. 2

V tomto newsfiltri sa dočítate: O situácii a problémoch so vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia počas pandémie, o nedávnych teroristických útokoch vo Francúzsku a francúzskych sekulárnych politikách a v Tinovom postrehu...

Debrief ku prvému celoslovenskému turnaju

Na prvom celoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Na smartfónoch používaných deťmi do 18 rokov by mal byť štátom stanovený denný limit na screen time. Ústavní činitelia...

Debrief ku tézam z 1. východoslovenského turnaja SDL

Na prvom východoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Gymnáziá by mali byť nahradené strednými odbornými školami. Rodičia by mali nútiť svoje dcéry zúčastňovať sa tradične chlapčenských...

Debrief ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja SDL

Na prvom západoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky. Štát by mal garantovať pracovné miesta...