Poznámky k pripravovanej téze na finále 2. kategórie JDL 2021/2022

Téza: Ženy by mali dostávať finančný príspevok od štátu, ktorý by bol odvodený od výšky príjmovej medzery medzi mužmi a ženami.  

Infoslide: Príjmová medzera medzi pohlaviami, po anglicky takzvaná „gender pay gap“, označuje priemerný rozdiel medzi platovým ohodnotením pracujúcich žien a mužov. Ženy vo všeobecnosti zarábajú menej ako muži, na Slovensku tvorí priemerný plat žien približne 80% priemerného mužského platu. 

 

Všade na svete zarábajú ženy v priemere menej ako muži. Výška tejto „príjmovej medzery“ medzi pohlaviami sa počíta rôznymi spôsobmi, preto sa presné číslo líši medzi zdrojmi: Dáta Európskej komisie z roku 2020 hovoria, že ženy majú o 15.8% nižšie platy než muži. Výpočty Inštitútu finančnej politiky z roku 2017 zas hovoria o medzere 20%. A porovnanie priemerných výšok platu z portálu Platy.sk zas uvádza rozdiel až 25%. Presné číslo nie je až tak dôležité ako všeobecný trend – ženy na Slovensku zarábajú menej. 

Avšak to neznamená, že žena na rovnakej pozícii bude automaticky zarábať o pätinu menej ako muž. Platová medzera zachytáva priemerný rozdiel platov naprieč povolaniami. Odborníci/odborníčky a širšia verejnosť diskutujú o príčinách vzniku príjmovej medzery. Niektorí tvrdia, že ženy prirodzene priťahujú pozície, ktoré sú nižšie platené – sociálna práca, učiteľstvo, medicína, atď.. Otázkou potom zostáva, že prečo sú v spoločnosti tieto pozície nižšie finančne ohodnotené, než typické mužské povolania. Ženská kariéra je taktiež často prerušená tehotenstvom a následnou materskou dovolenkou, po ktorej je náročné sa spätne zaradiť na trh práce. Navyše, historická deľba práce pretrváva v mnohých domácnostiach, domáce práce sú považované za ženské povinnosti. Keď sa ženy viac venujú deťom, majú menej času a energie rozvíjať svoju kariéru.  

Je takýto systém spravodlivý? A mal by štát aktívne zakročiť, aby vykompenzoval platovú medzeru? Štát momentálne poskytuje príspevky rôznym skupinám obyvateľstva, ktoré majú vyššie finančné náklady alebo sú znevýhodnené. Existujú príspevky na dieťa, príspevky v hmotnej núdzi, pomoc pri starostlivosti o zdravotne postihnutých ľudí, či dôchodky pre seniorov. Na Slovensku žije približne 1,8 milióna žien v produktívnom veku, ktoré by si po zavedení tézy mohli nárokovať tento príspevok. 

Odporúčame debatérkam a debatérom nastaviť si spôsob, akým by sa vypočítavala výška príspevku. Dostávala by každá žena stabilnú sumu, napríklad 20% z priemerného platu na Slovensku? Priemerný plat z roku 2021 je 1211 eur, z čoho 20% je 242 eur. Alebo by sa príspevok počítal individuálne pre každú ženu, na základe výšky jej špecifického platu? Možností je určite ešte viac, preto je vhodné zamyslieť sa nad rôznymi plánmi a vybrať si ten, ktorý debatéri a debatérky považujú za najvhodnejší. 

 

Možné spory: 

  • Ako vzniká platová medzera? Je platová medzera výsledkom slobodného rozhodnutia žien ísť do menej platených zamestnaní? Alebo je výsledkom systematického znevýhodnenia žien? 
  • Zaslúžia si ženy viac finančnej podpory od štátu ako muži? Prečo? 
  • Ako by tento finančný príspevok zmenil dynamiku vzťahov v rámci rodiny?  
  • Na čo by ženy využili peniaze navyše? 
  • Bol by takýto príspevok diskriminačný voči mužom? 
  • Ako by sa zmenilo vnímanie žien v spoločnosti? 
  • Má na to štát peniaze? Existujú dôležitejšie odvetvia, do ktorých by mal štát investovať? 
  • Máme ako spoločnosť morálnu povinnosť kompenzovať diskrimináciu z minulosti? 

 

Tento článok slúži len ako pomôcka pre debatérov a debatérky, nie je záväzný pri rozhodovaní debát. 

 

Dodatočné zdroje: 

https://index.sme.sk/c/22855059/zeny-zarabaju-v-cistom-o-300-eur-menej-ako-muzi.html  

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200109STO69925/preco-zeny-zarabaju-menej-ako-muzi 

https://www.platy.sk/analyzy/muzi-na-slovensku-aj-v-roku-2020-zarabali-viac-ako-sa-im-zeny-mozu-vyrovnat 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/20277/14/Komentar_gender_gap_20170308.pdf 

https://ekonomialudskourecou.sk/preco-zeny-zarabaju-menej-ako-muzi/ 

https://tvnoviny.sk/domace/clanok/129110-povinnostami-v-praci-sa-den-neskonci-o-kolko-hodin-pracuju-zeny-viac-ako-muzi 

https://www.startitup.sk/zeny-na-slovensku-zarabaju-menej-no-aj-napriek-tomu-usetria-viac-penazi-ako-muzi/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *