Tagged: vojna

Fyzika s Feynmanom

Feynman popiera stereotyp sociálne neschopného vedca – bol trikrát ženatý a vo svojich memoároch otvorene popisuje svoj súkromný život, vďaka čomu sa stal sexsymbolom medzi mladými vedkyňami.

Septembrová téma – Čo chce ISIS ? I.

Tento týždeň zakončíme predstavením nového pravidelného seriálu, v ktorom budeme hlbšie rozoberať aktuálne udalosti. Každý mesiac vám prinesieme jednu tému – našou snahou je predstaviť  vám komplexný pohľad na udalosti, ktoré momentálne rezonujú...