Poznámky k pripravovanej téze na Finále Slovenskej debatnej ligy 2023/2024

Pripravovaná téza na Finále Slovenskej debatnej ligy znie:

Slovensko by malo do roku 2027 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet aj za cenu výrazného obmedzenia sociálnych istôt.

Tento článok je úvodom do komplexnej problematiky a má ambíciu byť pre debatné tímy užitočný pri začiatku prípravy. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a rozhodne neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k pochopeniu problematiky a vytvoreniu kvalitných argumentov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv definujeme pojmy v téze, potom priblížime základný kontext debaty a neskôr vymenujeme niektoré dôležité spory. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

Téza na Finále Slovenskej debatnej ligy je tento rok náročná komplexná a vyžaduje znalosti makroekonómie a vhľad do povahy slovenskej daňovej politiky, sociálneho systému a štruktúry verejných výdajov, ako aj medzinárodných úverových trhov a európskej fiškálnej politiky a regulácie. Tímom teda výrazne odporúčame venovať príprave dostatočný čas a pozornosť.

Definície

Vyrovnaný rozpočet (štátny) je rozpočet, v ktorom sa príjmy rovnajú výdavkom. Neexistuje teda ani rozpočtový deficit, ani rozpočtový prebytok (účty sú „vyrovnané“). Štát teda zo svojich príjmov z daní a iných zdrojov dokáže pokryť všetky náklady a nemusí si externe požičiavať.

Deficit verejných financií nastáva keď sú štátne výdaje vyššie než príjmy

Sociálne istoty sú balík služieb, práv a politík, ktoré zaručujú občanom rôzne životné a spoločenské štandardy. V praxi sem patrí napríklad sociálne a zdravotné poistenie, rôzne príspevky a prídavky pre špecifické skupiny obyvateľstva, napríklad príspevky na výchovu detí, alebo materská dovolenka. 

Kontext debaty

Debata o vplyve deficitov na fungovanie ekonomiky a hospodársky rast patrí medzi ústredné otázky modernej ekonómie. 

Každý štát svojou rozpočtovou politikou určuje výšku výdajov svojimi všemožnými nákladnými politikami, reguláciami a opatreniami. Následne výškou daní a iných poplatkov určuje aké percento týchto príjmov pokryje z peňazí vybratých od občanov a firiem. Rozdiel v týchto príjmoch si následne štát musí požičať na dlhopisových trhoch.

Rôzne subjekty, najmä zahraničné banky a dôchodkové fondy potom kupujú slovenské dlhopisy podľa toho ako dôverujú našej schopnosti splácať. Štát im potom po kúpe týchto dlhopisov v budúcnosti vyplatí sumu peňazí, tak aby sa to investorom oplatilo. Dôvera investorov v dlhodobú schopnosť splácať tieto záväzky potom určuje ako hodnotné sú dlhopisy našej krajiny a teda s akým úrokom nám úverujúce inštitúcie peniaze požičajú.

Slovensko sa po rokoch výrazných deficitov podľa pokynov Európskej únie bude musieť uskromniť. Naše rozpočty za jednotlivé roky patria v Európe k tým najvýraznejšie deficitným a naše úroky rok za rokom rastú. Toto šetrenie však bude vyžadovať značné škrty v sociálnych dávkach, ako aj výdajoch na verejnú správu. Ako nevyhnutné sa javí aj zvyšovanie daní. Stojí nám rozpočtová zodpovednosť aj za výrazné zásahy do kvality života a sociálnych práv mnohých ľudí?

Možné spory

  • Ako konsolidácia ovplyvní ekonomický rast, infláciu a vznik nových pracovných miest?
  • Ako zásadný je vplyv rozpočtovej zodpovenosti na dôveru investorov?
  • Aký môže byť dlhodobý dopad na výšku úrokov, ktoré Slovensko vracia medzinárodným bankám a aké sú dopady tohto zvýšenia?
  • Aký bude politický a sociálny dopad výrazneho zásahu do štátnych výdavkov?
  • Stoja aktuálne nákladné sociálne výhody za ich výrazné náklady?
  • Ako má vyzerať konsolidácia a prečo neuprednostniť iné škrty než zníženie sociálnych istôt?
  • Ako sa nám môže budúca rozpočtová zodpovednosť/nezodpovednosť odvďačiť/vypomstiť pri budúcich krízach? 
  • Aké budú dopady zo strany bánk a európskych inštitúcii pokiaľ s našim dlhom výrazne nepohneme?

Odkazy na zdroje:

SK/CZ:

Konsolidácia verejných financií musí počítať s prechodom na nový model ekonomiky štátu

https://e.dennikn.sk/3413965/prosim-zostavte-vyrovnany-rozpocet/?cst=e6dd04885ef439ccf6d1065a8633226087ed089302201ae11705216b748c2d16

https://e.dennikn.sk/3605161/odor-ukazal-lego-kocky-je-tam-vyssia-dph-mensie-rodinne-davky-aj-dan-z-cukru-zoznam/

https://e.dennikn.sk/3868703/chorvatsko-na-rozdiel-od-slovenska-setri-a-vracia-sa-mu-to-v-nizsich-urokoch/?cst=1300ace754da2d9779c89abb8f3b47f0ab005b369794b5298d53f84a3b6cfcd2

https://e.dennikn.sk/3815100/dlh-slovenska-bude-rast-aj-ked-vlada-dodrzi-rozpoctove-ciele-hovori-byvaly-statny-tajomnik-ministerstva-financii-podcast/?cst=7fc9d241eb0ef07bb3542944d0013b3de74593f1f5649d0a7d6b7bad99f8fc8e

https://e.dennikn.sk/3652727/nebojme-sa-priznat-si-ze-sme-prepalili-vydavky-a-zoskrtajme-ich-hovori-novysedlak-z-rozpoctovej-rady-podcast/?cst=a46d0e34a24df114cc5855854f14d18d7aa82d26acfbb395ee22584f39b32eda

Panel expertov o konsolidácii: Na Slovensku dlhodobo panuje falošné poňatie solidarity

Ekonomický newsfilter: Fico chce chrániť sociálny štandard za cenu nebezpečného zvýšenia dlhu

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96107944-velky-prehlad-odporucani-odorovej-vlady-navrhuje-zvysit-dph-zrusit-13-dochodky-ci-skrtat-uradnikov-a-mzdy

Konsolidácia alebo ožobračovanie? Poslanci schválili zvyšovanie daní a odvodov

Rozhovor o konsolidácii verejných financií Slovenska

Konsolidácia môže trvať tri volebné obdobia, ale aj výrazne menej, upozorňuje rozpočtová rada

Bez konsolidácie zotrvá deficit verejných financií v najbližších rokoch na neudržateľne vysokých úrovniach – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

NR SR neschválila výdavkové limity, Slovensko stále nemá hlavný funkčný nástroj, a tak ani kredibilný scenár ozdravenia verejných financií – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Deficit 2023 pod cieľom rozpočtu neznamená priestor pre dodatočné výdavky – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Stav verejných financií vs. dopad hospodárskej politiky – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Mimoriadna správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Rozpočtová kalkulačka- sprav si vlastnú konsolidáciu – Inštitút finančnej politiky

https://ifp.sk/konsolidovat-s-rozumom/

Na väčšiu potrebu šetrenia ukazujú aj nové pravidlá EÚ Marek Kálovec, Juraj Šuchta

Návrh na ozdravenie verejných financií – Inštitút finančnej politiky

Vyrovnaný rozpočet by viedol k recesii

Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2024 II. – Inštitút finančnej politiky

Slovensko zatiahne dlhovú brzdu. Štát siahne na stovky miliónov eur a musí pripraviť vyrovnaný rozpočet

https://e.dennikn.sk/3602029/prva-zatazkavacia-skuska-pre-novu-vladu-bude-rozpocet-hovori-sef-vladnych-analytikov-podcast/?cst=ebde34540efc8485339fcc6615a038572ad64b16c83270ff070b9d9ee21faeba

Vyrovnaný státní rozpočet není nutností. Řekneme vám proč – Finmag.cz

Podcasty:

https://open.spotify.com/episode/131iLHJN8CI3dCanUsm04E?si=6d9f74bba9c84507

https://open.spotify.com/episode/0S1JtvVSfVxW6DSzXVnUUU?si=1pNsZJX4T9a4uxN6CZeaxA

https://open.spotify.com/episode/7nb0n4ZZP4ToiyUnBRWfG2?si=a0a377fbd94d4ae6

https://open.spotify.com/episode/3S8tqofenmYT9VAvoHY0YJ?si=14202e630bf74e08

https://open.spotify.com/episode/1jMNeJ1HRpbM3GCXg1Vwr3?si=45dcb599903c46f1

https://open.spotify.com/episode/6QwQs7AKYgzksyr3Lmdf16?si=cdd226635b3842c1

https://open.spotify.com/episode/2nWFrbRIkoFTaSefpU6jDG?si=8wB6J8VGSrmIuFESLJyl6g

https://open.spotify.com/episode/7yGZkACQFTRySTXQ66RGvs?si=50cub-FJRWOuxbLOHV5zUg

EN:

Balancing government budgets amid uncertainty

The rich world faces a brutal spending crunch

Deficit mania and balanced budgets are a political fraud | Seumas Milne | The Guardian

Budget Basics: Balanced Budget Amendment — Pros & Cons

The Economist Greece’s debt odyssey

Greek economy: the trajectory from crisis to sustainable growth

Debt and deficits in the coronavirus recovery: Answers to frequently asked questions | Economic Policy Institute

EN podcasty:

https://open.spotify.com/episode/4y5Cpnsa7fKqdtoeIgKm9D?si=28636b3d654e4a8f

https://open.spotify.com/episode/7HUjRLy5Ha7Tf6wxFyqFfG?si=ceeb2f1b077c4364

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *