Tagged: móda

Móda bez ©

Móda bez ©

O tom, ako módni návhrári vlastne len kradnú. Týmto začíname sériu príspevkov venovaných téze na druhé regionálne turnaje.