Poznámky k pripravovanej téze na 1. kolá regionálnych turnajov SDL

Pripravovaná téza na prvé kolá regionálnych turnajov SDL znie:

Na Slovensku by mal byť v parlamentných voľbách zavedený väčšinový volebný systém

Tento článok je úvodom do tejto komplexnej problematiky a má ambíciu byť pre debatné tímy užitočný pri začiatku prípravy. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a rozhodne neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k vytvoreniu pochopeniu problematiky a vytvoreniu kvalitných argumentov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv definujeme pojmy v téze, potom priblížime základný kontext debaty a neskôr vymenujeme niektoré dôležité spory. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

Definície

Väčšinový volebný systém: Na rozdiel od systému pomerného, ktorého cieľom je vo výsledku čo najpresnejšie kopírovať podiel strán na získaných hlasoch vo volebných obvodoch s viacero mandátmi, pracuje väčšinový volebný systém zväčša s obvodmi s jedným poslaneckým mandátom, ktorý udeľuje väčšinou na základe najväčšieho počtu hlasov v jednokolových systémoch, alebo dosiahnutia nadpolovičnej väčšiny v dvojkolových systémoch.

Kontext debaty

V slovenských parlamentných vôľach posledných dvadsať rokov funguje okrem 5 percentnej hranice pre vstup do parlamentu prakticky plne proporčný volebný systém s jediným volebným obvodom. Do parlamentu sa tak dostanú mimo strán kandidujúcich v koalíciách všetky strany, ktoré získajú podporu nad uvedených 5 percent.

Dopadom tohto systému je veľký počet politických strán v parlamente, čo následne dopadá na celkovú povahu a dynamiku politických strán, ktoré často majú len malé členské základne, často aj regionálne koncentrované a ktoré musia v parlamente zväčša vytvárať široké koalície.

Fakt, že všetci volíme z rovnakej kandidátky následne znamená, že strany sú často založené na charizmatickom lídrovi a tíme osobností a neponúkajú široký okruh osôb naprieč regiónmi.

Keďže teda každý poslanec alebo poslankyňa odvodzuje legitimitu od hlasov prakticky celej populácie, nevytvárajú sa väzby medzi voličmi a ich regionálnymi politikmi, čo potom len posilňuje vplyv vedenia strany na to, ako poslanci hlasujú, keďže väčší vplyv na znovuzvolenie než podpora poslanca má často jeho umiestnenie na kandidátnej listine.

Otvára sa teda otázka, či systém nenahradiť volebnými obvodmi s jedným voleným poslancom, toto riešenie však pravdepodobne povedie k faktu, že zvolený poslanci obdržia často menšinu hlasov, respektíve mnohé relavantné menšinové názory budú v parlamente podhodnotené. Celá ďalšia otázka sa skrýva v nutnom kreslení hraníc obvodov, kde môže dôjs´t k zneužitiu a taktiež k rôznej váhe hlasov naprieč obvodmi.

 V tejto debate sa stanete volebnými inžiniermi a inžinierkami a je len na vás, aký z rôznych väčšinových systémov si zvolíte. Od tímov sa teda očakáva, že prinesú jeden z väčšinových modelov, môže sa jednať o austrálsky systém zoraďovania kandidátov, dvojkolové systémy, jednokolové systémy, ale napríklad aj francúzsky systém, kde v druhom kole súťažia viacerí kandidáti, ktorý získali nad 12 percent, opäť podobne ako v jednokolovom systéme o to, kdo získa najväčší počet hlasov, nie väčšinu.

 Možné spory

Je možné obetovať isté prvky spravodlivého zastúpenia hlasov kvôli efektívnejšej vláde?

Aký bude efekt na stranícky systém z pohľadu počtu, typov a fungovania strán?

Ako vie väčšinový systém chrániť menšiny pred záujmami, ktoré majú vo väčšine regiónov enormnú podporu?

Ako sa zmení postavenie poslancov v rámci strán a dynamika ich vernosti politickým stranám?

 

Odkazy na zdroje:

https://www.postoj.sk/118701/snaha-oslabit-extrem-vaecsinovym-systemom-sa-moze-vypomstit

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/169064-meciarov-volebny-obvod-sa-paci/

https://publika.sk/26/o-druhych-komorach-volebnych-obvodoch-a-zodpovednosti-slovensko-politol%C3%B3gia

https://www.wintr.cz/images/sborniky/sbornik2006.pdf (najmä Bohdan Žáček: Srovnání většinového systému a systému poměrného zastoupení – co je vhodnější, otázka demokratičnosti, Jakub Kocmánek: Příspěvek k diskusi na téma většinový volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

https://www.wintr.cz/images/sborniky/sbornik2010.pdf (najmä Vladimír Pysk: Australský volební systém – alternativní hlasování, Michal Štancl: Důvody odlišného vývoje volebních systémů v ČR a SR po roce 1993, Zuzana Vikarská: Diskuse o změně volebního systému v ČR

 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03911.pdf

EN:

https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-system-design-new-international-idea-handbook?lang=en

https://www.cnbc.com/2019/12/11/uk-election-how-does-britains-voting-system-work.html

https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-justice-international-idea-handbook?lang=en

https://www.ncsl.org/research/redistricting/redistricting-and-the-supreme-court-the-most-significant-cases.aspx

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *