Debrief k téze pre 1. kategóriu v 3. kole JDL

 

Na treťom kole JDL 2021/2022 mali debatérky a debatéri v 1. kategórii za úlohu argumentovať na nasledovnú tézu: 

Od roku 2023 by sa mali úplne zakázať všetky tabakové výrobky. 

Infoslide: Najrozšírenejším tabakovým výrobkom sú cigarety, avšak zákaz by sa vzťahoval na všetky produkty obsahujúce tabak. Úplný zákaz zahŕňa zákaz produkcie, predaja a konzumácie akýchkoľvek tabakových výrobkov.  

 

Tézový výbor JDL k tejto téze spracoval poznámky, v ktorých poukazujú na rôzne argumenty, ktoré sa dali použiť na súhlasnej i nesúhlasnej strane. Hoci tento článok nepokrýva všetky možné argumenty, predstavuje tie najdôležitejšie z nich a teda môže slúžiť ako inšpirácia do budúcnosti. 

 

ARGUMENTY ZA SÚHLASNÚ STRANU 

 1. Zdravie  
 • Účinky pravidelného fajčenia zásadne znižujú kvalitu každodenného života fajčiarov.  
 • Pravidelné fajčenie vedie k zníženiu objemu pľúc, kašľaniu, hlienom, oslabenej imunite a žltnutiu zubov. 
 • Fajčenie spôsobuje aj impotenciu – neschopnosť mať deti. 
 • Aj ak sa fajčiarovi podarí dožiť dlhého veku, jeho život bude značne horší práve kvôli fajčeniu. 


   Predčasné úmrtia 

 • Je dokázané, že fajčenie rapídne zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny. Najbežnejšími sú rakovina pľúc, hrdla alebo úst. Kvôli fajčeniu predčasne zomrie 8 miliónov ľudí ročne na celom svete. Na Slovensku sa odhady pohybujú okolo 11 tisíc. 
 • Fajčenie taktiež podporuje upchávanie žíl a zvyšuje nebezpečenstvo kardiovaskulárnych ochorení. 
 • Každé predčasné úmrtie je tragédia. Choroby ako rakovina sú obzvlášť bolestivé pre pacientov a náročné pre rodinných príslušníkov.

  Pasívne fajčenie 

 • Fajčením nepoškodzujeme len samých seba, ale aj ľudí okolo nás.  
 • Pasívne fajčenie, t. j. prítomnosť pri fajčiacich ľuďoch, taktiež spôsobuje všetky negatívne vplyvy zmienené vyššie. 
 • Keď štát povoľuje fajčenie, legitimizuje tým tento nezdravý zlozvyk. To je nesprávne, lebo štát má povinnosť chrániť svojich občanov. Štát si túto povinnosť splní tým, že zakáže všetky tabakové výrobky, ktoré sa tým pádom stanú nedostupnými a ľudia prestanú fajčiť. 
 • Zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Zákazom tabakových výrobkov by sa predišlo mnohým zbytočným úmrtiam a rôznym formám utrpenia. 
 1. Sloboda
 • Zákazom tabakových výrobkov by sme v skutočnosti zvýšili osobnú slobodu jednotlivca. 
 • Fajčenie obmedzuje našu osobnú slobodu minimálne dvoma spôsobmi: Závislosť 
 • Ľudia často začínajú fajčiť, keď sú v tínedžerskom veku. Ich rozhodnutie začať fajčiť je iracionálne a neuvážené. Väčšinou sa tak rozhodnú kvôli skupinovému nátlaku alebo potrebe byť „cool“. 
 • Avšak nikotín je tak extrémne návykový, že títo ľudia následne zostanú závislí po zvyšok svojho života. Závislí ľudia nedokážu prestať myslieť na cigarety, ovplyvňuje im to náladu a pracovnú morálku. 
 • Jedno nerozvážne rozhodnutie, ktoré spravili ako mladí ľudia, im tým pádom obmedzuje slobodu počas celého života. Finančná sloboda 
 • Dôležitou súčasťou osobnej slobody je finančná sloboda, t. j. že si človek môže kúpiť to, čo chce. 
 • Ako bolo spomenuté vyššie, závislý človek si potrebuje kúpiť cigarety. Či chce, alebo nie, jeho telo to vyžaduje.  
 • Cigarety sú veľmi drahé. Predstavte si človeka, ktorý vyfajčí krabičku cigariet za deň. Jedna krabička stojí približne 4 eurá. Keď si to vynásobíme počtom dní v roku (365) vyjde nám, že ročne takýto človek minie takmer 1500 eur len na cigarety. 
 • Tieto peniaze by pritom mohol využiť na iné veci – dovolenku, nový počítač, sporenie pre deti… 
 • Keďže tabakové výrobky nás oberajú o peniaze, strácame tým aj finančnú slobodu. 
 • Ak by štát zakázal tabakové výrobky, krátkodobo by obmedzil slobodu fajčiarov. Avšak z dlhodobého hľadiska by stúpla úroveň slobody každého z nás – nikto by už nebol závislý a všetci by mali viac peňazí, ktoré by mohli utratiť zmysluplnejšie. 

 

 1. Životné prostredie
 • Produkcia a spotreba tabakových výrobkov úplne zbytočne znečisťuje životné prostredie. 
 • Tu je niekoľko príkladov: 
 • Pri výrobe tabaku sa každoročne spotrebuje viac než 22 miliárd ton vody. 
 • Pestovanie tabaku je príčinou 5% výrubu lesov. 
 • V oceánoch pláva odhadom takmer 6 miliárd cigaretových ohorkov. 
 • Tabak zaberá ornú pôdu, na ktorej by sa mohli pestovať užitočnejšie rastliny (zemiaky, ryža…) 
 • Dnešný svet trápi problém klimatickej zmeny. Preto by sme sa mali snažiť akútne predísť všetkým formám znečisťovania prírody, ktoré nie sú nevyhnutné. 
 • Produkcia tabaku je úplne zbytočná, dokonca ľuďom škodí. Keby sme to zakázali, pomohli by sme tým v boji proti klimatickej kríze, čím by sme zaručili lepšiu budúcnosť pre nás a aj neskoršie generácie.  

 

 1. Zdravotníctvo
 • Zákaz fajčenia by odbremenil preťažené slovenské zdravotníctvo. 
 • V slovenskom zdravotníctve chýba personál a aj financie.  
 • Fajčiari momentálne zaťažujú zdravotníctvo oveľa viac ako bežní ľudia. 
 • Keby sa zakázali tabakové výrobky, klesol by počet ľudí v nemocniciach. To znamená, že by mal personál viac času venovať sa iným pacientom. Taktiež by sa nemíňali peniaze na liečbu fajčiarov. Tieto peniaze by sa mohli investovať do lepšieho vybavenia nemocníc alebo na zvýšenie platov lekárov a sestričiek. 

ARGUMENTY ZA NESÚHLASNÚ STRANU 

 1. Sloboda
 • Zákaz tabakových výrobkov predstavuje priveľký zásah do slobody jednotlivca. 
 • Každý človek má právo sa slobodne rozhodnúť, či chce fajčiť. Toto právo vyplýva z predpokladu, že každý jednotlivec vie najlepšie spraviť rozhodnutie sám za seba.  
 • Štát by mal poskytnúť jednotlivcovi dostatočné informácie, nech vie spraviť informované rozhodnutie. To už štát robí – na každom balíku cigariet sú výstrahy a obrázky, ktoré varujú pred možnými rizikami. Ak sa jednotlivec rozhodne fajčiť aj tak, je to jeho právo, do ktorého štát nesmie zasahovať. 
 • Ľudia sa často rozhodujú robiť veci, ktoré sú pre nich nezdravé. Okrem fajčenia je bežné jesť fast-food, piť sladené nápoje či konzumovať alkohol. Niektorí ľudia sa jednoducho rozhodli, že potešenie, ktoré získavajú z týchto aktivít, je pre nich dôležitejšie, než potenciálne zdravotné nebezpečenstvá. 
 • Niektorí ľudia žijú život plný stresu, ktorý dokážu zvládať len vďaka tabaku. Pre takýchto ľudí by bol zásah do slobody ešte väčší. Zákaz tabakových výrobkov by ovplyvnil ich osobný aj pracovný život, keďže by sa nedokázali sústrediť, boli by nervózni a mali by výkyvy nálad. 
 • Nepopierame, že fajčenie má negatívne zdravotné dôsledky. Avšak rozhodnutie nezačať/prestať fajčiť musí pochádzať z osobného rozhodnutia každého človeka, nesmieme do toho nikoho nútiť. 

 

 1. Neefektívny plán
 • Tvrdý a okamžitý zákaz všetkých tabakových výrobkov je zlé opatrenie, ktoré by ešte zhoršilo situáciu. 
 • Samozrejme, v ideálnom svete by nikto nefajčil. Avšak nežijeme v ideálnom svete, ale v reálnom svete, kde 20 % Slovákov a Sloveniek fajčí. Zaviesť okamžitý zákaz v takomto svete by nefungovalo, dokonca by to bolo kontraproduktívne: Vznik čierneho trhu 
 • Keď štát zakáže niečo extrémne populárne a návykové, tak tento produkt nezmizne. Skôr sa vytvorí čierny trh, na ktorom sa bude produkt predávať nelegálne. 
 • To sa udialo napríklad počas tzv. prohibície v 20. a 30. rokoch v USA, kedy bol zakázaný alkohol. Namiesto toho, že by sa prestal piť alkohol, vznikol obrovský čierny trh a ľudia tajne pili naďalej. 
 • S cigaretami by sa pravdepodobne udialo to isté. Závislí ľudia by urobili čokoľvek, aby získali nikotín. Takže by sa tabakové výrobky začali predávať nelegálne, tak ako väčšina drog. 
 • Rizikom čierneho trhu je, že štát potom stráca možnosť regulovať tabakové výrobky. Keď sú tabakové výrobky legálne, štát môže stanoviť podmienky, pod akými sa bude tento tovar vyrábať a predávať. Legálne tabakové výrobky môžu byť kontrolované, či sa tam neprimiešavajú iné škodlivé látky. Alebo môže zamedziť predaj cigariet ľuďom pod 18. 
 • Nič z tohto by sa nedalo robiť, ak by boli tabakové výrobky zakázané. Takže ľudia by fajčili naďalej, ale tabakové výrobky by boli viac rizikové a neregulované.Strata na daniach 
 • Štát ukladá vysokú spotrebiteľskú daň na tabakové výrobky. V roku 2019 prinieslo zdanenie tabakových výrobkov takmer 800 miliónov eur do štátnej kasy. 
 • Po zavedení tézy by štát stratil všetky tieto príjmy, ktoré by za normálnych okolností mohol investovať napr. do zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre všetkých. 
 • Takže takýto drastický zákaz určite nie je dobrý nápad. Efektívnejší boj proti fajčeniu je skrz reguláciu, zdanenie a poskytovanie informácií, ktoré poukazujú na nebezpečenstvá fajčenia. Evidentne takýto „mäkký“ prístup funguje, keďže počet fajčiarov na Slovensku každoročne klesá aj bez toho, aby sa zavádzali zákazy. 
 • Úplný zákaz je zbytočný, neefektívny a kontraproduktívny spôsob boja proti fajčeniu, ktorý len štát oberá o peniaze. 

 

 

 1. Poškodenie ekonomiky
 • Zákaz tabakových výrobkov predstavuje zásah do voľného trhu, ktorý by poškodil globálnu ekonomiku. 
 • Pri produkcii a predaji tabakových výrobkov vzniká veľa pracovných miest – od farmárov, distribútorov, predajcov v trafikách až po vysoko postavených zamestnancov firiem ako Philip Morris. 
 • Celosvetovo je do pestovania tabaku zakomponovaných 15 miliónov ľudí 
 • Pri výrobe tabakových produktov vzniká až 1,6 milióna pracovných pozícií 
 • Po zavedení tézy by drasticky klesol dopyt po tabaku. To by viedlo k zaniknutiu mnohých z týchto pracovných pozícií. Tie, ktoré by nezanikli, by stratili výraznú časť príjmov. 
 • To by malo negatívny dopad na životy ľudí, ktorí sú momentálne zamestnaní v tabakovom priemysle. Na Slovensku by sa ľuďom možno podarilo zamestnať znova, aj keď by to bolo nepríjemné. Ale v chudobnejších krajinách by z toho mohli vzniknúť vážnejšie problémy.  
 • Živobytie farmárov a ich rodín často závisí na predaji rastliny, ktorú pestujú. Presedlať z jednej rastliny na druhú z roku na rok je finančne náročné.  
 • Zákaz tabakových výrobkov by tým pádom vážne ohrozil takýchto ľudí, uvrhol by ich do finančnej a existenčnej neistoty. 

 

 

Zdroje: 

https://spravy.rtvs.sk/2021/12/novy-zeland-planuje-uplne-zakazat-predaj-cigariet-a-tabaku/ 

https://domov.sme.sk/c/1614662/v-sr-zomrie-rocne-11-tisic-ludi-na-nasledky-fajcenia.html 

https://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1966862_hroziva-statistika-kazdych-sest-sekund-zomrie-na-svete-jeden-clovek-na-nasledky-fajcenia 

https://noizz.aktuality.sk/enviro/cigarety-a-cigaretove-filtre-v-oceanoch/tstj863 

https://noizz.aktuality.sk/enviro/ako-skodia-cigarety-zivotnemu-prostrediu/wxq6hk5 

https://ash.org/what-if-tobacco-vanished/ 

https://www.pmi.com/who-we-are/tobacco-facts/tobacco-economics 

https://focus.hnonline.sk/ekonomika/clanok/2012065-kolko-si-zo-skatulky-cigariet-zoberie-stat 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *