Poznámky k pripravovanej téze pre 2. kategóriu 4. kola JDL

Téza: Na Slovensku by mala byť zavedená povinná vojenská služba.

Infoslide: Povinná vojenská služba je povinnosť slúžiť istú dobu v armádnych zložkách štátu, v ktorom je daný človek občanom. Väčšinou sa táto povinnosť vzťahuje na mladých ľudí, napríklad po dokončení strednej školy. Trvanie vojenskej služby sa líši, vo všeobecnosti sa dĺžka pohybuje medzi 4 až 18 mesiacmi. Na Slovensku bola povinná vojenská služba zrušená v roku 2006.

Povinná vojenská služba typicky zahŕňa výcvik, ktorý umožní ľuďom zoznámiť sa so základmi streľby, vojenskou organizáciou a logistikou, prípadne špecializovanou vojenskou technikou (v minulosti napríklad rádiokomunikácie, dnes sa čoraz častejšie jedná o IT a digitálne technológie). Po skončení vojenského výcviku sú ľudia zaradení do rezervných zložiek, ktoré sú povolávané do boja v prípade konfliktu alebo iného stavu núdze (napríklad prírodné katastrofy).

Pred nástupom sa zvykne hodnotiť zdravotný stav každého človeka a len zdravotne spôsobilí (bez hendikepov alebo závažných chorôb) sú nútení na výcvik nastúpiť. Vyhýbanie sa nástupu bez pádneho dôvodu je v krajinách s povinnou vojenskou službou trestané väzením. Za pádny dôvod sa môže považovať ‘výhrada zo svedomia’, ktorá môže plynúť napríklad z náboženského presvedčenia vyhýbať sa násiliu a zbraniam v akejkoľvek forme. V takých prípadoch majú ľudia možnosť venovať sa komunitným resp. sociálnym službám (napr. v nemocniciach) namiesto pôsobenia priamo v armáde.

V dnešnej dobe má povinnú vojenskú službu zavedených viac ako 80 krajín na svete, z toho 15 sa nachádza v Európe. Patria medzi ne napríklad Rakúsko, Švajčiarsko či Fínsko. Povinná vojenská služba bola kedysi typickou súčasťou mladosti mužov aj na Slovensku. Koniec studenej vojny, následný vstup do EÚ a všeobecne znížený výskyt vojenských konfliktov však po vzniku Slovenskej Republiky zásadne znížili potrebu absolvovať vojenský výcvik, čo viedlo k zrušeniu tejto povinnosti v 2006. V 2016 bol na Slovensku zavedený koncept dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá má však kapacitu len niekoľko stoviek ľudí ročne a je o ňu minimálny záujem.

Možné spory:

  • Ako by vnímala populácia Slovenska zavedenie povinnej vojenskej služby? Boli by mladí ľudia ochotní obetovať časť svojho mladého života vojenskému výcviku?
  • Má Slovensko dostatočné obranné kapacity? Je rozšírenie záloh ideálny spôsob ako zlepšiť naše obranné schopnosti?
  • Má štát právo nútiť občanov do povinnej vojenskej služby? Nie je to priveľký zásah do slobody dospelých ľudí?
  • Aké benefity (zdravotné pozitíva alebo pracovné zručnosti) prináša účasť na vojenskom výcviku? Stojí to za to?
  • Chýba mladým Slovákom a Slovenkám disciplína?
  • Má slovenská armáda schopnosti a financie na každoročný masový výcvik?
  • Akú rolu hrá konflikt na Ukrajine?

Tento článok slúži len ako pomôcka pre debatérov a debatérky, nie je záväzný pri rozhodovaní debát.

Dodatočné zdroje:

https://www.webnoviny.sk/vojaci-predstavili-dobrovolnu-vojensku-pripravu/

https://www.webnoviny.sk/viac-ako-200-cakatelov-nastupilo-na-zakladny-vojensky-vycvik-su-medzi-nimi-desiatky-zien/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_vojensk%C3%A1_slu%C5%BEba

https://www.dnes24.sk/povinna-vojenska-sluzba-skoncila-pred-17-rokmi-planuje-ju-ministerstvo-obnovit-412645

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/povinna-vojenska-sluzba/r~111f4f469a1611ecabca0cc47ab5f122/

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zajem-o-vstup-do-zaloh-je-po-ruske-invazi-desetkrat-vyssi-40388715

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *