Tagged: islam

Septembrová téma – Čo chce ISIS ? I.

Tento týždeň zakončíme predstavením nového pravidelného seriálu, v ktorom budeme hlbšie rozoberať aktuálne udalosti. Každý mesiac vám prinesieme jednu tému – našou snahou je predstaviť  vám komplexný pohľad na udalosti, ktoré momentálne rezonujú...

Islamské právo v Európe

Islamské právo v Európe

Islam a Šaría vyvoláva v Európe a v USA búrlivú diskusiu, v ktorej žiaľ často najviac počuť populistov. The Economist sa v článku „Whose laws count the most?“ triezvo zamýšla nad rolou...