Poznámky k pripravovanej téze na 3. kolá regionálnych turnajov SDL

Pripravovaná téza na tretie kolá regionálnych turnajov SDL znie:

„Sociálne siete by mali byť právne zodpovedné za škodlivý obsah, ktorý je na nich publikovaný.“

Pri tejto téze vám isté argumenty môžu napadnúť aj intuitívne. To však neznižuje dôležitosť poctivej domácej prípravy. Práve naopak, pri tézach, kde je predpoklad, že veľký podiel tímov príde s kvalitnými argumentmi, je často práve dôkladná príprava tým, čo môže prevážiť misku váh na vašu stranu. 

Tu poskytnuté informácie predstavujú potenciálne východiskové body pre vašu prípravu. Pre debatérov a debatérky a rozhodcov a rozhodkyne však nie sú nijakým spôsobom záväzné. Zároveň ich nemožno považovať za dostatočné pre prípravu na debaty. 

Kontext debaty

Sociálne siete sa v posledných rokoch pre mnohých ľudí stali nenahraditeľným zdrojom informácií, ale aj zábavy. Zatiaľ čo v prípade tradičných médií (napr. televízne správy, noviny) obsah zväčša zverejňuje tím zamestnancov daného média, v prípade sociálnych sietí je situácia iná, keď (v súčasnosti) slúžia skôr ako platforma a môžu sa tak javiť ako viac pasívny aktér.

V skutočnosti však aj za správou sociálnych sietí stojí zopár jednotlivcov, ktorí robia najstrategickejšie rozhodnutia a tisícky ďalších pracovníkov, ktorí tieto rozhodnutia uskutočňujú. Ovplyvňujú tak napr. fungovanie vyhľadávacích algoritmov, implementujú nové prvky sociálnych sietí, alebo  – ako sme videli počas pandémie koronavírusu – už v súčasnosti do istej miery interagujú so zverejňovaným obsahom.

Vo svete, kde vlastníci sociálnych sietí majú (takmer) plnú kontrolu nad ich fungovaním sa tak naskytá otázka, či by nemali niesť väčšiu zodpovednosť za obsah, ktorý je na nich zdieľaný. Relevanciu táto otázka nadobúda aj v kontexte toho, že sociálne siete na šírenie rôzneho obsahu už dávno využívajú len jednotlivci, ale aj rôzne inštitúcie, prípadne štáty, čo v kombinácií s širokým publikom následne prehlbuje (potenciálny) dopad tohto obsahu.

V pomerne nedávnej minulosti sme zároveň boli svedkami viacerých udalostí, pri ktorých šírenie informácií na sociálnych sieťach malo hmatateľné dopady. Spomeňme napríklad vojnu na Ukrajine sprevádzanú vojnou dezinformácií prebiehajúcou (aj) na sociálnych sieťach, ktorá následne ovplyvňuje verejnú mienku. Ďalej obsah zverejnený na sociálnej sieti 4chan motivoval vraždu z nenávisti, ktorá sa odohrala na Zámockej ulici. V neposlednom rade za potenciálne škodlivý obsah môžeme považovať aj rôzne podvody uskutočnené prostredníctvom sociálnych sietí. 

Možné spory

Kedy je obsah možné prehlásiť za škodlivý? Kto by určoval, čo považujeme za škodlivé?

Kam až siaha sloboda slova? 

Ako ovplyvní téza priestor pre slobodu slova na daných platformách?

Kam až siaha sloboda nakladania so svojim majetkom? 

Do akej miery sociálne siete dokážu regulovať svoj obsah? 

Aké rôzne motivácie môžu primäť sociálne siete k zmene správania?

Aké dopady na budúcnosť sociálnych sietí by malo zavedenie tézy? 

Čo by sa stalo s šíriteľmi škodlivých informácií po zavedení tézy? 

Do akej miery by zavedenie tézy odstránilo problém, ktorý sa snaží adresovať? 

Aké dlhodobé dopady by malo zavedenie tézy na rôznych aktérov v téze?

Odkazy na zdroje

SK/CZ:

https://www.techbox.sk/stat-chce-regulovat-socialne-siete-sirenie-hoaxov-by-mal-pokutovat/

https://medialne.trend.sk/internet/socialne-siete-musia-seba-prebrat-viac-zodpovednosti-tvrdia-slovenski-europoslanci

https://www.tyzden.sk/rozhovory/72420/jurzyca-vs-bilcik-zregulovat-facebook/

https://dennikn.sk/2701344/je-najvyssi-cas-aj-na-slovensku-prijat-pravidla-pre-novy-typ-medii/

https://www.youtube.com/watch?v=__LOTZaHsSE

EN:

https://mashable.com/article/australia-cyber-abuse-law-remove-post

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20563051211069048

https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/04/social-media-bosses-could-be-liable-for-harmful-content-leaked-uk-plan-reveals

https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/11/23/should-social-media-be-held-responsible-for-the-atrocities-and-deaths-it-facilitates/?sh=66a7e1838ecc

https://hbr.org/2021/01/social-media-companies-should-self-regulate-now

https://www.cato.org/policy-analysis/why-government-should-not-regulate-content-moderation-social-media#notes

https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/04/09/how-should-social-media-platforms-combat-misinformation-and-hate-speech/

https://www.cigionline.org/articles/why-social-platforms-are-taking-some-responsibility-content/

https://thediplomat.com/2022/03/facebook-fails-to-detect-hate-speech-against-rohingya-report-claims/

 

Poznámky k pripravovanej téze vypracoval Matej Bárta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *