Poznámky k pripravovanej téze na 2. kolá regionálnych turnajov SDL

Pripravovaná téza na prvé kolá regionálnych turnajov SDL znie:

Na Slovensku by mala byť minimálna mzda stanovená odlišne pre jednotlivé regióny.

Tento článok je úvodom do komplexnej problematiky a má ambíciu byť pre debatné tímy užitočný pri začiatku prípravy. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a rozhodne neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k pochopeniu problematiky a vytvoreniu kvalitných argumentov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv definujeme pojmy v téze, potom priblížime základný kontext debaty a neskôr vymenujeme niektoré dôležité spory. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

Definície

Minimálna mzda: spravidla najnižšia mzda, ktorú sú podľa právnych predpisov povinní poskytovať zamestnávatelia zamestnancom. Minimálna mzda sa môže vzťahovať na hodinovú sadzbu alebo na mesačnú mzdu pri plnom úväzku. Zväčša ju určuje štát, po zlyhaní vyjednávania zástupcov zamestnávateľov a odborov. V čase písania tohto príspevku platí pre celé Slovensko minimálna mzda vo výške 750 eur.

Regionálne určovanie minimálnej mzdy: na rozdiel od aktuálnej úpravy sa má jednať o systém, kde štát, alebo samosprávne celky určujú výšku minimálnej mzdy pre jednotlivé regióny, kraje, okresy, alebo oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti.

Pri tejto téme si treba dávať pozor na rozlišovanie pojmov minimálna mzda a životné minimum. Chceme sa vyhnúť tomu, aby si debatérky a debatéri tieto dva pojmy plietli, takže medzi definície pridávame aj tento pojem.

Životné minimum: popisuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Ide teda o sumu, ktorá by mala zabezpečiť základné potreby, ako sú strava, bývanie, oblečenie, zdravotná starostlivosť, doprava a podobne. Sumy životného minima sú každoročne stanovené centrálne Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška životného minima je potom používaná ako referenčný bod pri výpočte sociálnych dávok a podpôr pre občanov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii.

Kontext debaty

Debata o zvyšovaní minimálnej mzdy patrí medzi ústredné otázky modernej ekonómie. 

V jej strede stojí empirická a teoretická polemika medzi dopadmi vyššej minimálnej mzdy na počet pracovných miest proti negatívnym dopadom jej znižovania na platy aktuálnych zamestnancov. Táto debata však nie je len o zvyšovaní a znižovaní minimálnej mzdy, ale o špecifických dopadov zmien jej určovania. Tímy teda musia vysvetliť prečo je regionálne určovanie lepšie než celoštátne. Mimo to je dôležité zamýšlať sa aj nad aktuálnymi problémami regionálnych rozdielov a odlišných nákladov na život naprieč regiónmi a tým, aké dopady môže mať regionálne určovanie na ich vývoj. 

Je lepšie, keď sa snažíme uľahčiť vytváranie nových pracovných príležitostí, alebo je dôležitejšie zabezpečiť, aby ľudia, ktorí zarábajú málo peňazí, mohli mať lepší život?

Možné spory

  • Pomôže táto politika vzniku pracovných miest?
  • Ako sa ovplyvní konkurencieschopnosť jednotlivých regiónov?
  • Sťaží zavedenie tohto opatrenia následné zvyšovanie minimálnych miezd?
  • Aká je povaha pracovných miest vytvorených zmenou minimálnej mzdy?
  • Naláka opatrenie do ekonomicky slabších regiónov investorov?
  • Aké sú dnešné motivácie príchodu investorov do regiónov? 
  • Otvára táto zmena priestor pre obchádzaie zákonov o minimálnych mzdách?
  • Dôjde k postupnému presunu pracovných miest do ekonomicky slabších regiónov a aké budú dopady tohto presunu?
  • Urýchli výška minimálnej mzdy v silných regiónoch migráciu za prácou?

 

Odkazy na zdroje:

SK/CZ:

https://www.trend.sk/ekonomika/zakaz-pracovat-vola-minimalna-mzda-vychode-nie-je-realne-dat-nezamestnanemu-tisic-eur

https://www.iness.sk/sk/aky-vyznam-ma-minimalna-mzda

https://www.ia.gov.sk/data/files/NP_CSD_II/Analyzy/Stat/Myty_a_fakty_o_minimalnej_mzde.pdf najmä s. 17

https://www.kozsr.sk/2023/09/04/suvislosti-minimalnej-mzdy-nie-je-mozne-prehliadat/

https://www.noviny.sk/532937-s-regionalnou-minimalnou-mzdou-na-slovensku-po-krajniakovi-nesuhlasi-ani-sopk

https://www.fsr.gov.sk/data/files/np_PKSD/Analyzy/RUZ/RUZ_AV_Minimalna_mzda__vyhody_a_nevyhody__dopady_na_zamestnavatelov__sucasne_a_buduce_politicke_trendy.pdf?csrt=4156277890046745254 najmä s. 100

https://blog.postoj.sk/110628/v-regionoch-maju-byt-nizsie-dane-nie-vyssia-minimalna-mzda

https://index.sme.sk/c/5604852/regionalna-minimalna-mzda-sa-moze-minut-povodnemu-ucinku.html

https://www.mfsr.sk/files/archiv/45/Aky-vplyv-ma-zvysovanie-minimalnej-mzdy-na-zamestnanost.pdf

https://www.teraz.sk/ekonomika/iness-rast-minimalnej-mzdy-zvysuje-re/413798-clanok.html

https://www.pracujucachudoba.sk/storage/app/media/na_stiahnutie/M%C3%BDty-a-fakty-o-vplyvoch-zvy%C5%A1ovania-minim%C3%A1lnej-mzdy.pdf

https://hnonline.sk/slovensko/1736880-nebudem-suhlasit-aby-na-slovensku-bola-regionalna-minimalna-mzda-vyhlasil-richter

https://e.dennikn.sk/3532672/zamestnavatelia-sa-dohodli-s-odborarmi-minimalna-mzda-bude-750-eur/?cst=4d9b1ddad49c1f1cdfc1b8d313b90f650f83dea4c4a90eed0ed5cacb34e6b941

https://e.dennikn.sk/2941364/sefka-odborov-uhlerova-ak-by-bola-minimalna-mzda-1300-az-1400-eur-dalo-by-sa-z-nej-dostojne-vyzit/?ref=list

https://e.dennikn.sk/2941364/sefka-odborov-uhlerova-ak-by-bola-minimalna-mzda-1300-az-1400-eur-dalo-by-sa-z-nej-dostojne-vyzit/?ref=list

https://dennikn.sk/1702643/jednoduchy-ciernobiely-svet-minimalnej-mzdy/?ref=list

https://e.dennikn.sk/1560482/pre-firmy-v-zaostalych-regionoch-budu-zamestnanci-s-najnizsimi-mzdami-pridrahi/?ref=list

https://e.dennikn.sk/1575577/panel-expertov-20-top-ekonomov-o-tom-ako-uvazovat-o-minimalnej-mzde/

https://www.iness.sk/sk/desatoro-otazok-pre-ministra-prace-k-zvysovaniu-minimalnej-mzdy

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2019/int_4-2019_minimalna_mzda.pdf

 

EN:

Should Cities Have a Different Minimum Wage Than Their State? – The Atlantic

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—travail/documents/publication/wcms_508566.pdf

A Regional Minimum Wage – Third Way

A Regional Minimum Wage (2021 Update) – Third Way

Reinforcing inequalities with regional minimum wage

The Minimum Wage and Regional Wage Structure: Implications for Income Distribution

Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania

Paul Krugman on the Minimum Wage: 1998 Vs. 2015 | American Enterprise Institute – AEI

Don’t be fooled by calls for a ‘regional’ minimum wage | Economic Policy Institute

A Regional Minimum Wage Would Accelerate Inequality In Virginia – The Commonwealth Institute

The Influence of Regional Minimum Wage Discretion on Wage Disparity and Company Relocation | Atlantis Press

Regionalization of Minimum Wages

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *