Septembrová téma – Čo chce ISIS ? I.

Tento týždeň zakončíme predstavením nového pravidelného seriálu, v ktorom budeme hlbšie rozoberať aktuálne udalosti. Každý mesiac vám prinesieme jednu tému – našou snahou je predstaviť  vám komplexný pohľad na udalosti, ktoré momentálne rezonujú v spoločnosti.

V týždňových intervaloch vám ukážeme danú tému z iného pohľadu tak, aby ste o nej mali na konci mesiaca čo najširšiu predstavu. Pri tvorbe štruktúry témy sme sa inšpirovali debatou. Debata funguje často podobne  – na začiatku predstavíme kontext toho o čom sa rozprávame, posúdime hodnoty, ktoré jednotlivé strany zastávajú, zastavíme sa pri reálnych dopadoch a často predostrieme navrhované riešenia situácie.  Naše články sa budú o toto snažiť zodpovedaním týchto základných otázok:

  1. Kontext Aké je pozadie témy? Ako zasadiť tému do historického kontextu? Kto sú hlavní aktéri? Prečo riešime danú tému tento mesiac? Čo sú základné znalosti ktoré by sme mali mať predtým ako budeme témú rozoberať hlbšie?
  2. Hodnoty O čo ide aktérom ? Aká je ich motivácia? Aká je ideológia týchto strán? Vyvoláva téma morálne dilemy?
  3. Praktické dopady Aký je vplyv témy na každodenný život ľudí? Aký je jej vplyv na ekonomiku? Ktoré skupiny ľudí sú najviac zasiahnuté a prečo? Mení táto situácia reálny politiky štátov alebo medzinárodného spoločenstva?
  4. Riešenia Aké sú navrhované riešenia? Ktoré z nich je najschodnejšie?  Kto má zasiahnuť aby vyriešil našu tému? Aké sú úskalia navrhovaných riešení?

Tému budeme prezentovať každý týždeň v článku spolu s referenciami na kvalitné zdroje, pričom v Septembri začneme s Islamským štátam v Iraku a Sýrii (ISIS).

Počas prvého polroku 2014 OSN zaznamenala 5 000 civilných obetí vojenskej ofenzívy tejto organizácie, pričom ďalších 12 000 bolo zranených. Obyvateľstvo Iraku sa radikalizuje, kontrola vlády nám územím klesá a situácia nevyzerá vôbec pozitívne. Čo je teda ISIS za organizáciu?

ISIS bol pôvodne súčasťou irackej Al-Kaídy a počas americkej okupácie Iraku sa sformoval do samostatnej odnože, ktorú vedie Abú Bakr al-Bagdádí. Je to sunnitská extrémistická skupina, ktorá momentálne ovláda značné územia Iraku a Sýrie. Väčšina súčasného konfliktu v Iraku pramení práve z etnických a náboženských rozdielov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Preto na pochopenie situácie potrebujeme základné znalosti o islame.

Toto náboženstvo má dve hlavné odnože – sunnitskú a šítsku vetvu. Obidve zdielajú spoločné základy viery, rozkol je politický a nastal po smrti proroka Mohameda, kedy sa otvorila zásadná otázka následníctva. Zjednodušene, šíti verili, že nástupcom Mohameda môže byť iba niekto z jeho pokrvnej rodiny, zatiaľ čo suniti veria vo voľnejší výklad a sú ochotní akceptovať aj iných kvalifikovaných kandidátov. Sú tam aj ďalšie rozdiely, ktoré sú dobre rozobraté tu. V Iraku bola vládnuca trieda dlhodobo z radov sunnitov (Saddám Husajn a jeho predchodcovia), ktorí sú paradoxne menšinou v rámci celého štátu. Okrem nich máme v hre 65% šiitsku väčšinu a Kurdov, ktorí sú etnicky rozdielni od zvyšku obyvateľstva. Vcelku výbušná kombinácia, nie?

Aby sme to ešte skomplikovali, počas americkej invázie a po ich následnom odchode bola moc v rukách šiitov, ktorí pre zmenu upierali práva na politickú reprezentáciu sunnitom. Obidve strany (sunitské extrémistické organizácie a šiitska vláda) namiesto snahy o upokojenie situácie a mierovú spolužitie zvyšovali  vzájomné provokácie. Toto dospelo do fázy, keď, zjednodušene povedané, napätie vybuchlo a vyústilo vyhlásenia kalifátu na územiach zabratých ISISom.

Články ktoré vám dnes chceme predstaviť rozoberajú práve dôvody prečo táto situácia nastala a čo znamená.

Prvým z nich je analýza Economistu, ktorý vysvetľuje dôvody tejto situácie a robí to omnoho detailnejšie ako my tu. Aké boli provokácie jednej aj druhej strany? Ako do toho zapadajú kurdi? Kto je Nuri al-Maliki a prečo by ste o ňom mali vedieť? Všetko sa dozviete práve tam.

V druhom článku z Project Syndicate nájdete vysvetlenie, čo vlastne znamená vyhlásenie kalifátu a na čom závisí či bude to bude mať vôbec nejaký význam. Kalifát vyhlásený ISISom je prvým od pádu Osmanskej ríše čiže oplatí sa vedieť o čo vlastne v tomto prípade ide.

Budúci týždeň pokračujeme! Stay tuned.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *