Debriefy – 1. stredoslovenský turnaj debatiády

Nižšie nájdete debriefy ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja debatiády.

  1. Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený.

 (improvizovaná téza – kategória starších)

 Infoslide: Živí ľudia môžu darovať niektoré orgány, bez ktorých sa vie telo zaobísť, hoc to môže mať isté následky. Medzi tieto orgány patria jedna z dvoch obličiek, jedna časť pľúc a rôzne časti pečene, čriev a pankreasu. Darované orgány pochádzajú v dnešnej dobe v 4 z 10 prípadov od živých darcov. Tieto darovania sú dobrovoľné, človek nedostane zaplatené. Väčšinou sa to deje v rámci rodinných príslušníkov a príslušníčok.

Súhlas:

– Ak by sa orgány mohli predávať, znamená to, že ich bude v obehu viac a bude možné zachrániť viac ľudí.

Predaj orgánov predstavuje motiváciu pre ľudí, ktorí by dobrovoľne nedarovali orgán, ale výmenou za finančnú odmenu to budú ochotní spraviť. Tým by sa zvýšil počet orgánov k dispozícii pre ľudí na čakacej listine a tým pádom by došlo k zachráneniu viacerých ľudských životov.

– Ak bude predaj orgánov legálny, čierny trh, ktorý funguje v súčasnosti, sa zmenší alebo zmizne.

Ľudia, ktorí potrebujú orgán, sú zoradení na čakacej listine. Niektorí sú ale kvôli určitým veciam (napr. zlá životospráva) zaradení na koniec a majú malú šancu dočkať sa nového orgánu. Preto sa zvyknú uchýliť k nezákonným spôsobom ako získať orgán a to prostredníctvom čierneho trhu. Orgány na čiernom trhu neprechádzajú kontrolami a pre príjemcov a príjemkyne môžu byť nebezpečné. Legalizácia predaja orgánov by zvýšila počet dostupných orgánov a ľudia by nemuseli siahať po možnosti nákupu orgánov na čiernom trhu. Tým by došlo k zvýšeniu ochrany zúfalých pacientov.

Nesúhlas:

– Ľudia, ktorí by predávali orgány, sú v nerovnosti voči ostatným.

Ľudia, ktorí by predávali orgány, by pochádzali z chudobnej vrstvy obyvateľov spoločnosti, keďže vidina peňažnej protihodnoty má pre nich vyššiu hodnotu. Peniaze potrebujú a boli by pre ne ochotní podstúpiť takýto krok. Neuvedomujú si však možné dlhodobé dôsledky – po predaji orgánu môže dôjsť k vyššiemu zdravotnému riziku a zníženiu kvality života. Ide o diskrimináciu, lebo chudobní ľudia by boli darcami z dôvodu vonkajšieho tlaku (nedostatok financií), ktorý ostatné vrstvy (stredná a vyššia vrstva) nepociťujú.

– Prístup k orgánom by bol pre chudobných obmedzený.

Prístup k orgánom zo strany chudobnejších, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť vysokú cenu za orgán, by bol obmedzený, keďže by trh preferoval ľudí, ktorí si môžu za orgán zaplatiť. Cena sa nastaví podľa ponuky – bohatší ľudia budú schopní a ochotní ponúknuť viac. Tým pádom by si chudobnejší ľudia nevedeli dovoliť zaplatiť za potrebný orgán a opäť by mohlo dôjsť k zvýšeniu konfliktov medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami.

 

__________________________________________________________________________________

  1. Rodičia by mali mať právo na domáce vzdelávanie svojich detí miesto štátneho vzdelávacieho systému.

(Improvizovaná téza – kategória starších)

Infoslide: Domáce vzdelávanie je vzdelávanie detí v domácich podmienkach, typicky rodičmi popr.: tútormi a tútorkami, namiesto vzdelávania poskytovaného vo formálnom prostredí štátnych alebo neštátnych škôl. Domáce vzdelávanie je v dnešnom ponímaní alternatívou voči formálnemu školstvu najmä vo vyspelých krajinách.

Súhlas:

– Efektivita učenia je vo forme domáceho vzdelávania vyššia.

V triede, v ktorej je 20-30 detí, sa učiteľ alebo učiteľka nemôže žiakom a žiačkam venovať individuálne. Nevie všetkým venovať pozornosť a tak žiačky alebo žiaci nie sú plne sústredení a koncentrovaní na učivo. Nenaučia sa tým pádom toľko, koľko dokážu v rámci domáceho vzdelávania, kde im je venovaná všetka pozornosť.

– Socializácia u detí nie je vynútená.

V rámci štátneho vzdelávacieho systému si žiak alebo žiačka nevie vybrať, s kým sa ocitne v triede a nevie to nijako ovplyvniť. Ak sa deti učia z domu, tak majú podmienky na to, aby si sami vybrali ľudí, s ktorými budú tráviť čas a s ktorými im je dobre. Zároveň sa takto vedia vyhnúť prípadnej šikane.

Nesúhlas:

– U rodičov je toto rozhodnutie náročné a je naviazané na úplnú zmenu životného štýlu.

Ak rodič sám vzdeláva svoje dieťa, často to môže znamenať, že musí dať výpoveď a domácnosť následne ťahá už len jeden z rodičov. Okrem časového vypätia je domáce vzdelávanie aj finančne náročné, keďže učebné materiály sú samostatne drahé.

– Základom domáceho vzdelávania je vzdelanosť rodiča.

Ak by táto možnosť pre rodičov bola zavedená, tak v prípade, že rodič nie je na domáce vzdelávanie dostatočne vzdelaný, môže to byť časom pri ťažšom učive stále náročnejšie. Na vedenie žiakov a žiačok je potrebné pedagogické vzdelanie, aby mal človek potrebné informácie nielen o učive, ale aj o tom, ako pracovať s deťmi, aký zvoliť prístup, ako ich zvládať alebo motivovať. Ak to rodič nezvláda, tak časom začne dieťa za svojimi rovesníkmi a rovesníčkami v štátnych školách zaostávať a bude mať horšie vyhliadky na budúcnosť.

__________________________________________________________________________________

  1. Plastické operácie z kozmetických dôvodov by mali byť zakázané.

 (Improvizovaná téza – kategória mladších)

 Súhlas:

– Existuje riziko operácie.

Aj napriek tomu, že ide o menej náročné operácie, stále sú to operácie a sú spojené s možnosťou nejakých rizík, ktoré môžu viesť ku zdravotným komplikáciám. Či už v dôsledku rezu, prípadného krvácania alebo možnosti vzniku nepredvídateľných situácií. Zdravotné riziká sú spojené i s anestéziou. Okrem toho môže dôjsť aj k pochybeniu zo strany lekára alebo lekárky (nikto nie je neomylný). Z dôsledku takýchto okolností môžu nastať zdravotné následky vážnejšie, než v stave pred operáciou.

– Operovaný človek môže dostať post-operačná depresiu.

Plastickými alebo kozmetickými operáciami dochádza k pretváraniu výzoru človeka a niekedy trvá nejaký čas, kým sa ľudia prispôsobia novým zmenám. Ľuďom sa nemusí pozdávať ich „nové“ ja alebo na to jednoducho nie sú zvyknutí, čo môže byť niekedy nepríjemné a môže to spôsobiť ďalšie neistoty. Mnohokrát sa nenaplnia očakávania, čím môže rovnako dôjsť k zhoršeniu sebavedomia. Problematické môže byť i prijatie zmeny od okolia, ktoré môže vnímať takúto zmenu negatívne, čo sa môže podpísať na psychickom dopad na jednotlivcov, ktorí sú zvlášť náchylní na názor ostatných.

Nesúhlas:

– Zlepšenie výzoru a sebavedomia po operácii.

Ľudia, ktorí podstupujú plastické operácie (z kozmetických dôvodov), väčšinou nie sú spokojní so svojim výzorom. Vďaka takejto operácii môžu dosiahnuť výzor, po ktorom túžia a s ktorým budú spokojní. Keďže množstvo ľudí si zakladá na svojom výzore, vďaka kozmetickej operácii tak dôjde k zlepšeniu ich sebavedomia a spokojnosti, čo má veľký vplyv aj na ich sociálny život.

– Zlepšenie zdravia po operácii.

Pri niektorých kozmetických procedúrach môže dôjsť k zlepšeniu aj iných zdravotných problémov ako napr.: operácia nosa, ktorá nielen že zlepší vzhľad a tvar nosa, ale môže tiež pomôcť pri problémoch s dýchaním, ktoré môžete mať. To isté platí aj pre liposukciu. Umožňuje pacientkam a pacientom, ktorí sa podrobujú tejto operácii, aby boli fyzicky aktívnejší po jej dokončení. Preto sa znižuje pravdepodobnosť vzniku problémov ako je zvýšený krvný tlak, srdcové choroby a cukrovka.

__________________________________________________________________________________

  1. Žobranie zo strany backpackerov by malo byť zakázané

(Improvizovaná téza – kategória mladších)

Infoslide: „Backpacking“ je cestovanie s čo najnižšími životnými nákladmi. Backpackeri prespávajú v lacných hoteloch, používajú verejnú dopravu a majú všetko zbalené takpovediac v jednom ruksaku.

Súhlas:

– Ak backpackeri žobrú, tak istým spôsobom „okrádajú ľudí bez domova“.

Ľudia na ulici, ktorí nemajú peniaze na základné životné potreby, sa nachádzajú vo veľmi zlej životnej situácii. O to horšie to vie byť v chudobnejších krajinách, kam majú backpackeri často namierené (Brazília, stredná Amerika, … ). Ľudia bez doomova často žijú len z toho, čo im prispejú na ulici a minú to na základné životné potreby. Backpackeri im však robia veľkú „konkurenciu“. Na rozdiel od bezdomovcov ale získané peniaze míňajú na výlety, cestovanie a veci, ktoré nie sú k životu nevyhnutné.

– Backpackeri obťažujú verejnosť a zneužívajú ľudskú dobrotu.

Mladí backpackeri potrebujú peniaze na to, aby sa pohli z miesta a mohli cestovať ďalej. Na rozdiel od ľudí bez domova sa teda omnoho častejšie stáva, že títo ľudia obťažujú okoloidúcich. Keďže backpackeri peniaze nutne potrebujú, ale ľudia im ich nechcú dávať na zábavu a cestovanie, tak sa môže stať, že si backpackeri vymyslia smutné príbehy na získavanie peňazí a ľudia, ktorí im prispievajú, budú oklamaní.

Nesúhlas:

– Plošný zákaz žobrania je v demokraciách veľmi ťažký.

V demokraciách je veľmi ťažké spraviť takýto plošný zákaz, keďže napr.: prípadné pokuty takýchto ľudí veľmi ťažko zastavia, keďže štát nemá dostatočnú kapacitu zo strany polície.

– Nie každý backpacker má zlý motív.

Backpackeri často neovládajú reč krajiny, do ktorej idú a spoliehajú sa na univerzálnu angličtinu. V krajinách tretieho sveta (stredná Amerika, Afrika, …) sa im mohlo stať, že boli okradnutí a žobranie môže byť jediným východiskom, ak sa nevie backpacker spojiť s ambasádou a podobne.

– Darovanie peňazí je dobrovoľné

Každý jeden finančný dar zo strany darcu alebo darkyne voči backpackerovi je dobrovoľný a v realite nie sme schopní zakázať ľuďom darovať svoje peniaze komukoľvek chcú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *