Category: Debriefy

Debrief k 2. východoslovenskému turnaju SDL

Na 2. východoslovenskom regionálnom turnaji SDL sezóny 2020/2021 debatérky a debatéri okrem pripravovanej tézy debatovali aj na nasledovné dve improvizované tézy: Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený Slovensko by...

Debrief ku prvému celoslovenskému turnaju

Na prvom celoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Na smartfónoch používaných deťmi do 18 rokov by mal byť štátom stanovený denný limit na screen time. Ústavní činitelia...

Debrief ku tézam z 1. východoslovenského turnaja SDL

Na prvom východoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Gymnáziá by mali byť nahradené strednými odbornými školami. Rodičia by mali nútiť svoje dcéry zúčastňovať sa tradične chlapčenských...

Debrief ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja SDL

Na prvom západoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky. Štát by mal garantovať pracovné miesta...

Debrief ku tézam z 2. turnaja sezóny

Nižšie nájdete debriefy ku 2. pokročilému turnaju tejto sezóny, ktorý bol výnimočný okrem toho že sa odohrával pri príležitosti 20. výročia založenia SDA aj tým, že ste si na ňom mohli zadebatovať...

http://the-satori-saga.com/wp-content/uploads/2015/05/pai-bigger-version.jpg

Debriefy – 1. stredoslovenský turnaj debatiády

Nižšie nájdete debriefy ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja debatiády. Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený.  (improvizovaná téza – kategória starších)  Infoslide: Živí ľudia môžu darovať niektoré...