Vedecké publikácie zdarma: Poznámky k pripravovanej téze

Na štvrtom regionálnom turnaji budú debatéri a debatérky debatovať na tézu:

Vedecké publikácie by mali byť bezplatne prístupné pre verejnosť.

Tento článok prináša možné definície nejasných pojmov, kontext zadanej tézy, možné debatné spory a užitočné články v slovenských a zahraničných médiách. Materiál však slúži iba ako pomôcka a nie je záväzný pre debatujúce tímy a rozhodovanie debát.

V Septembri 2018 publikovala Európska Rada pre výskum výzvu na sprístupnenie všetkých vedeckých publikácii bezplatne do roku 2020. Jedným z hlavných dôvodov pre vznik tejto výzvy bol práve prístup verejnosti k vedeckému poznaniu. Aktuálne sú články poväčšine publikované v platených vedeckých časopisoch za takzvaným paywallom, ktorý pre sprístupnenie vyžaduje platbu niekedy až desiatok eur za prístup k článku.

Sprístupnenie všetkých vedeckých článkov je však radikálny krok, ktorý môže výrazne ovplyvniť komunitu výskumníkov a výskumníčok, či už zvýšením nákladov, alebo poškodením dobre fungujúceho systému kontroly kvality revíziou článkov pomocou peer reviews. Preto je otázne, či by verejnosť mala naozaj mať sprístupnené všetky vedecké publikácie zadarmo.

Definíce:

Paywall – mechanizmus, ktorý umožňuje prístupu k obsahu webovej stránky až po zaplatení poplatku

Peer review – vyhodnotenie vedeckej publikácie inými odborníkmi a odborníčkami v danom odbore

Vedecká publikácia – článok, ktorý prezentuje výsledky vlastnej výskumej práce. 

Dôležité body/Možné spory:

  • Ako funguje proces publikácie vedeckého výskumu?
  • Odkiaľ pochádzajú zdroje na vedecký výskum?
  • Budú mať privátni sponzori aj naďalej motiváciu platiť výskum?
  • Aké sú náklady na publikáciu vo vedeckom časopise?
  • Kto tieto náklady hradí/bude hradiť?
  • Aký dopad bude mať opatrenie na jednotlivých vedcov?
  • Je dôležité, aby boli vedecké články prístupné aj pre laickú verejnosť?
  • Ako sa zmení kvalita vedeckých publikácii?
  • Aký bude dopad na univerzity?

Slovenské/České zdroje:

Anglické zdroje:

Za Výbor pre tézy poznámky pripravil Peter Eller

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *