Poznámky k pripravovanej téze pre 2. kategóriu 3. kola JDL

Téza: Všetky dôležité politické otázky by mali byť rozhodnuté skrz online referendá.

Infoslide: Referendum je forma priamej demokracie. To znamená, že všetci ľudia majú priamu možnosť hlasovať o konkrétnom opatrení. Referendá sú na Slovensku relatívne zriedkavé, bolo ich dokopy len 8. Vo všeobecnosti na Slovensku funguje zastupiteľská demokracia, v ktorej si volíme predstaviteľov v pravidelných voľbách, ktorí následne robia rozhodnutia za nás. Online referendá by sa odohrávali na technicky bezpečnej platforme, aby sa zaručila bezpečnosť a spoľahlivosť hlasovania.

Takmer každá demokracia na svete funguje ako zastupiteľská demokracia. Raz za štyri roky si zvolíme politikov a političky, ktoré následne zastupujú naše názory a robia za nás rozhodnutia. Rôzne hlasy podporujúce priamu demokraciu sa však ozývajú čoraz hlasnejšie z rôznych táborov. Niektorí politici sa snažia priamu demokraciu presadiť rôznymi anketami na sociálnych médiách a internetových stránkach.

Momentálne sa na Slovensku referendá nedejú často, bolo ich dokopy len osem. Z toho bolo len jedno úspešné, v ktorom sme si odhlasovali vstup do Európskej únie. Úspešné referendá sú na Slovensku len tie, kde účasť presiahne 50%. Posledné referendum bolo v roku 2015 a zúčastnilo sa ho len 20% ľudí. Posledný rok sa v politických kruhoch riešilo aj referendum o predčasných voľbách, avšak to Ústavný súd označil za protiústavné. Samozrejme, žiadne referendum na Slovensku ešte nebolo v online podobe.

Často spomínaný príklad fungujúcej priamej demokracie je Švajčiarsko, kde občania hlasujú v referendách na pravidelnej báze o rôznorodých dôležitých politických otázkach. Niektorí ľudia tento systém vyzdvihujú ako príklad ideálnej demokracie, a chceli by vidieť rozšírenie tohto systému aj do iných krajín. Iní argumentujú, že Švajčiarsko je kultúrne aj historicky veľmi odlišné od iných demokracií, že by v iných krajinách nebol široký záujem sa aktívne zapájať do pravidelných referend, a že voliči a voličky by mohli robiť potenciálne nerozumné rozhodnutia pod vplyvom dezinformácií. Vo Veľkej Británii sú referendá menej časté, ale ich posledné referendum je známe po celom svete. V roku 2016 si obyvatelia Británie odhlasovali odchod z Európskej únie.

Kombinujúc ideu priamej demokracie s online voľbami, prídeme k pravidelným online referendám. Jedným príkladom úspešného fungovania online volieb je Estónsko. Táto krajina je dôkazom, že voľby cez internet môžu fungovať. Avšak stále ostávajú otázky o cene zavedenia takéhoto systému. Neodporúčame sa v debate venovať technickým otázkam.
Možné spory:

  • Ktorý systém je demokratickejší – zastupiteľská alebo priama demokracia?
  • Dokážu občania robiť správne rozhodnutia v referendách?
  • Nie sú referendá len vyhodené peniaze?
  • Zúčastňovalo by sa na referendách dosť ľudí? Majú ľudia záujem riešiť politické detaily?
  • Ako vyzerajú príklady funkčnej priamej demokracie?
  • Ako vplývajú na ľudí dezinformácie, keď robia rozhodnutia?
  • Aký by bol vplyv na celkovú stabilitu akejkoľvek vlády? Malo by sa dať v každom online referende hlasovať o dôvere vo vládu?

Tento článok slúži len ako pomôcka pre debatérov a debatérky, nie je záväzný pri rozhodovaní debát.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku

https://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia

https://www.teraz.sk/zahranicie/svajciarsko-volici-v-referende-schv/593773-clanok.html

https://dennikn.sk/2569326/londynsky-zapisnik-brexit-sa-stal-voldemortom-britskej-politiky/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A9_hlasovanie

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dockaji-se-cesi-referend-v-kalifornii-zpusobily-rozpoctove-k/r~d81e4ef4cc4211e7b6a9ac1f6b220ee8

https://dennikn.sk/minuta/1860568/

https://dennikn.sk/blog/1860919/ziadne-internetove-hlasovanie-zavedene-nebude/

https://www.aktuality.sk/clanok/762072/volby-internet-estonsko-bezpecnost/

https://zive.aktuality.sk/clanok/148593/plan-zaviest-volby-cez-internet-sa-mozno-stopne-su-viac-rizikove-a-drahe-hodnoti-statna-expertna-skupina/

https://cybersec.sk/analyzy-a-komentare/kyberneticka-bezpecnost/online-volby-na-slovensku-nadeje-deklaracie-a-realita/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *