Poznámky k pripravovanej téze na 2.kolo regionálnych turnajov SDL

Téza, ktorá vás čaká na 2. kole regionálnych turnajov, znie:

“Demokratické krajiny by svojim občanom mali zakázať cestovanie do nedemokratických štátov, ktorých ekonomika je závislá na turizme.”

Nasledujúci článok je mienený ako pomôcka a inšpirácia pri príprave na debaty. Nie je však záväzný pre debatujúce tímy ani pre rozhodovanie debát, a teda nevylučuje iné strategické prístupy k debate a k sporom v nej. Taktiež jednoznačne odporúčame tímom vyhľadať si dodatočné zdroje, keďže nižšie uvedené linky sú len malou podmnožinou informácií, ktoré môžu byť užitočné pri príprave.

Definície

Demokratický štát – z gréčtiny je demokracia “vláda ľudu”; v modernom poňatí sa na uznanie krajiny za demokratickú vyžaduje splnenie viacerých kritérií, medzi ktoré patria slobodné voľby, občianske práva a slobody, ale i demokratická politická kultúra.

Závislosť ekonomiky – keďže turizmus je koncentrovaný v niekoľkých populárnych destináciách, niektoré krajiny z neho benefitujú výrazne viac než iné. Hoci neexistuje presná definícia závislosti ekonomiky na turizme, medzi najdôležitejšie indikátory patria podiel turizmu na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny a podiel pracovných miest, ktoré sú závislé na turizme. 

Pandémia COVID-19 spôsobila výrazný prepad v turistickom sektore po celom svete. Keďže však ešte nevieme, aký rozsiahly bude tento vplyv z dlhodobého hľadiska, pre tímy je úplne v poriadku sa v debate opierať o dáta spred roku 2020.

Kontext

V roku 2019 dosiahli globálne tržby v turistickom sektore až 9 biliónov dolárov. Pre mnoho krajín je medzinárodný turizmus dôležitým zdrojom príjmov i zahraničnej meny. Niektoré štáty tak aktívne investujú do turistickej infraštruktúry (hotelové rezorty, letiská…) a snažia sa prilákať turistov marketingovými kampaňami, pričom najzaujímavejší sú zvyčajne solventní turisti z krajín prvého sveta. 

Viacero krajín, pre ktoré je turizmus významným zdrojom príjmov, však porušuje demokratické zásady: vláda na Kube poskytuje občanom len minimum politických a ekonomických slobôd, Spojené arabské emiráty boli mnohokrát obvinené z porušovania práv zahraničných robotníkov a v Egypte vládne vojenský režim. 

Morálnosť turistického cestovania do týchto krajín je dlhodobo kontroverzná. Jej dôkladné posúdenie v debate bude vyžadovať analýzu dôsledkov turizmu na lokálnu ekonomiku, ale i vysvetlenie fungovania autokratických režimov a prípadné prepojenia medzi ich silou a ekonomickou úspešnosťou krajiny. 

Možné spory

Je pre jednotlivcov morálne v poriadku dovolenkovať v nedemokratických štátoch?

Majú demokratické krajiny právo obmedzovať slobodu pohybu svojich občanov?

Kto zarába na turizme? Sú to najmä miestni obyvatelia alebo zahraničné firmy?

Ako by turistický priemysel v autokraciách zareagoval na výpadok turistov z demokratických krajín? Nahradili by ich iní turisti alebo by strata príjmov bola trvalá?

Akú veľkú ekonomickú škodu by nedemokratickým krajinám spôsobil výpadok turistov? Čo by to znamenalo pre ich vlády?

Ako závisí udržateľnosť autokratickej vlády na ekonomickej situácii krajiny?

Prispôsobujú nedemokratické štáty svoje zákony a politiky turistom? Sú tieto zmeny pozitívne pre ich vlastných občanov?

Aký vplyv by na obyvateľov nedemokratických štátov mala strata kontaktu s turistami?

Odkazy, ktoré by vám mohli pomôcť:

SK:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_SK.html

https://clovekvohrozeni.sk/zatial-co-dnes-oslavujeme-medzinarodny-den-ludskych-prav-na-kube-nadobuda-ucinnost-nariadenie-ktore-ich-ohrozuje/

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/435439-ktore-krajiny-navstevuje-najviac-turistov-rebricek-vedie-francuzsko-z-miest-bangkok/

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/389366-krajiny-najviac-zavisle-od-vasej-dovolenkovej-penazenky-chorvatsko-v-rebricku-18/

EN:

https://www.nothere.co.uk/ethical-travel-repressive-regimes/

https://restofworld.org/2020/the-authoritarian-influencers/

https://www.nytimes.com/2019/05/16/t-magazine/ethical-travel-reporting.html

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zqk7hyc/revision/1

https://www.responsibletravel.com/copy/boycotts-and-tourism

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/tourist-countries-popular-uzbekistan-iran-myanmar-egypt-visitor-numbers-a9314311.html

https://www.worldnomads.com/responsible-travel/make-a-difference/participation/boycott-or-not-when-is-it-unethical-to-travel

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/is-this-a-tourist-attraction-or-a-war-crimeairbnb-and-tripadvisor-dont-care/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *