Poznámky k pripravovanej téze FSDL 2019

Debatná sezóna vyvrcholí na Finále Slovenskej Debatnej Ligy. V Národnej rade sa najlepšie debatné tímy popasujú o titul tohtoročného víťaza FSDL aj v debatách na pripravovanú tézu: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory. Tézový výbor vám pomocou kocky aj v tomto roku prináša poznámky k téze.

Kontext:

Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou už nie sú len vedecky potvrdený fakt, ale pomaly sa stávajú aj každodennou realitou. Pokiaľ nechceme aby ľudská činnosť zanechala trvalé následky na životnom prostredí, musíme začať meniť svoje zaužívané spôsoby produkcie a konzumu.

Našťastie sa nám s technologickým pokrokom otvárajú reálne možnosti, ktoré nám môžu pomôcť prejsť na šetrnejšiu produkciu. Jedným z najvýraznejších príkladov posledných rokov tohto pokroku sú elektromotory, ktoré ponúkajú potenciálne čistú náhradu za spaľovacie motory.

Avšak, nielenže sú autá súčasťou každodenného života väčšiny ľudí, automobilový priemysel tvorí dôležitý pilier viacerých európskych ekonomík. Preto je otázne, či radikálne obmedzenie používania spaľovacích motorov je tým správnym riešením, ktoré nám pomôže klimatickú zmenu odvrátiť.

Otázky ktoré by ste určite mali vyriešiť pri príprave:

 1. Ako sa zmení spôsob prepravovania sa?
 2. Ako zabezpečíme, že elektrická sieť takýto radikálny prechod zvládne?
 3. Budeme mať k dispozícii dosť alternatívnych spôsobov prepravy?

Možné spory:

 1. Environmentálne dopady
  1. Aký dopad majú spaľovacie motory na životné prostredie?
  2. Aký dopad majú elektromotory na životné prostredie?
  3. Bude zákaz spaľovacích motorov stačiť na odvrátenie klimatických zmien?
  4. Zmení sa prístup ostatných krajín k životnému prostrediu?
 2. Ekonomika
  1. Čo sa stane s automobilovým priemyslom v Európe?
  2. Aký dopad budú mať tieto zmeny na produktivitu a konkurencieschopnosť Európskych ekonomík?
  3. Ako sa zmení globálny trh s motormi/prepravou?
 3. Sociálne dopady
  1. Budú alternatívy rovnako finančne dostupné pre všetky sociálne skupiny?
  2. Aká bude dostupnosť novej infraštruktúry dopravy?
  3. Aký dopad budú mať zmeny v produkcii na nezamestnanosť?

 

Odkazy ktoré by vám mohli pomôcť:

Slovenské:

Anglické:

Za Výbor pre tézy poznámky pripravil Peter Eller. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *