Kocka Dobré čítanie nielen pre debatérov

Debrief k 2. východoslovenskému turnaju SDL

Na 2. východoslovenskom regionálnom turnaji SDL sezóny 2020/2021 debatérky a debatéri okrem pripravovanej tézy debatovali aj na nasledovné dve improvizované tézy: Predaj orgánov, bez ktorých vie človek prežiť, by mal byť povolený Slovensko by...

V kocke na Kocke, Newsfilter No. 2

V tomto newsfiltri sa dočítate: O situácii a problémoch so vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia počas pandémie, o nedávnych teroristických útokoch vo Francúzsku a francúzskych sekulárnych politikách a v Tinovom postrehu...

Debrief ku prvému celoslovenskému turnaju

Na prvom celoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Na smartfónoch používaných deťmi do 18 rokov by mal byť štátom stanovený denný limit na screen time. Ústavní činitelia...