Poznámky k pripravovanej téze na Finále Slovenskej debatnej ligy 2021

Pripravovaná téza na tohtoročnom FSDL znie:

“V EÚ by mala byť zavedená daň z majetku”

Tento článok je mienený ako úvod do problematiky, ktorý tímom uľahčí prípravu na debaty. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a určite neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k vytvoreniu kvalitných argumentov, ktoré by tímy odlíšili od súperov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv definujeme pojmy v téze, potom prejdeme ku kontextu, v ktorom sa debata odohráva a neskôr k prehľadu dôležitých sporov. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články či videá, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

 

Definície

Daň z majetku (z angl. wealth tax) je spôsob zdanenia, pri ktorom musia občania každý rok štátu odviesť sumu v hodnote časti ich majetku. Majetkové dane už v limitovanej forme existujú ako miestne dane z nehnuteľností, no téza sa zameriava na ich širšie chápanie ako dane z akejkoľvek formy majetku (nehnuteľnosti, peňažné úspory, akcie a dlhopisy, zlato a ďalšie cennosti atď.), ktoré by boli zavedené na štátnej, nie lokálnej úrovni.

Podobne ako iné dane, aj daň z majetku môže byť zavedená pre všetkých občanov bez rozdielu alebo až od minimálnej hodnoty stanovenej štátom. Ako príklad (ktorý je úplne hypotetický a rozhodne nemá slúžiť ako šablóna pre súhlasné tímy) môže slúžiť napríklad daň vo výške 2% hodnoty majetku, ktorú by museli platiť všetky domácnosti s majetkom v hodnote viac ako 300 000€.

V Európskej únii: téza dáva súhlasnému tímu slobodu zvoliť si plán podľa vlastného strategického úsudku. Dane tak môže každý štát EÚ zaviesť samostatne, alebo môžu existovať na celoeurópskej úrovni a tvoriť príjem rozpočtu EÚ. Toto rozhodnutie, ako aj nastavenie výšky dane, je úlohou súhlasného tímu.

 

Kontext debaty

Priame náklady boju proti pandémii COVID-19 ako aj dôsledky “lockdownových” opatrení obmedzujúcich ekonomickú činnosť spôsobili prudký nárast rozpočtových deficitov na Slovensku i v iných krajinách EÚ. Keďže niektoré krajiny mali už pred krízou problém s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií, nastavenie daňového systému bude (spolu s verejnými výdavkami) čoskoro dôležitou spoločenskou témou.

Okrem tohto rozmeru je téza relevantná aj z dlhodobého pohľadu: najmä v USA boli majetkové dane skloňované ako možná odpoveď na vzrastajúcu príjmovú i majetkovú nerovnosť medzi občanmi. Hoci európske krajiny majú v priemere omnoho menšie nerovnosti, za posledných 40 rokov je ich trend najmä vzostupný. Majetkové dane by tak mohli súčasne zvýšiť celkové daňové zaťaženie a zmeniť daňový mix – podiel jednotlivých typov daní na celkových príjmoch rozpočtu. O výhodách a nevýhodách oboch týchto dôsledkov – ako aj opodstatnenosti znižovania nerovností – budú tímy argumentovať v debate.

V súčasnosti väčšina štátov plní štátnu kasu daňami z príjmu jednotlivcov, zisku firiem, pridanej hodnoty a spotreby. Daň tak platia občania z každej výplaty ale aj pri každom nákupe v obchode. Je dôležité podotknúť, že niektoré európske štáty už majú zavedenú daň z majetku, no väčšinou tvorila len marginálnu časť rozpočtových príjmov a jej sadzba bola veľmi nízka. Po zavedení tézy by časť týchto daní bola nahradená, prípadne doplnená, majetkovou daňou, na ktorej výpočet by sa používala celková hodnota majetku jednotlivca či domácnosti.

 

Možné spory

Je férové zdaňovať majetok ľudí, pokiaľ štát už v minulosti zdanil ich príjmy?

Ako dokáže štát spočítať majetok svojich občanov? Budú tieto odhady presné?

Budú sa občania snažiť takejto dani vyhnúť? Aké jednoduché to bude v porovnaní s inými typmi daní?

Aké dôsledky majú dane z majetku oproti iným typom daní, ktoré štáty momentálne používajú? Prečo môže byť príliš vysoké zdanenie problémom pre trh?

Dokážu dane z majetku vyplniť medzery v štátnych rozpočtoch? Ako efektívne budú štáty míňať tieto peniaze?

Dokážu dane z majetku znížiť ekonomickú nerovnosť? Je to potrebné?

Odradí daň z majetku občanov od sporenia? Je to problém?

 

Odkazy na zdroje

SK/CZ:

https://www.rozpocet.sk/web/#/prehlad

https://cenastatu.sme.sk/vesmir

https://ekonomika.sme.sk/c/22637195/guterres-navrhol-zdanenie-tych-ktori-profitovali-z-koronakrizy.html

https://komentare.sme.sk/c/22628054/biden-chce-pritiahnut-aj-volicov-trumpa.html

https://www.ekontech.cz/clanek/navrat-dane-bohatstvi-finance-majetnych-rade-zemi-mohly-zmirnit-dusledky-pandemie

https://www.trend.sk/spravy/majetkove-dane-mali-narast-odporucaju-vladni-analytici

https://www.trend.sk/trend-archiv/vyssie-dane-domov-mohli-zvysit-lokalpatriotizmus

 

EN:

https://www.youtube.com/watch?v=pTwPHuE_HrU

https://www.youtube.com/watch?v=kXCGbAv8YPw&ab_channel=Vox

https://www.manhattan-institute.org/whats-wrong-with-a-wealth-tax

https://elizabethwarren.com/plans/ultra-millionaire-tax

https://www.politico.com/news/2021/03/30/biden-elizabeth-warren-wealth-tax-478642

https://www.npr.org/2019/12/05/782135614/how-would-a-wealth-tax-work

https://www.taxpolicycenter.org/taxvox/inequality-big-and-growing-issue-wealth-tax-may-not-be-solution

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/zidar/files/szz-wealth.pdf

https://www8.gsb.columbia.edu/programs/sites/programs/files/finance/Applied%20Microeconomics/David%20Seim.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *