Poznámky k pripravovenej téze pre 4. kolo JDL v 2. kategórii

Téza pre 2. kategóriu na 4. kolo JDL znie:

Ľudia s obezitou by mali platiť vyššie zdravotné poistenie

V tomto článku nájdete stručný prehľad tejto problematiky ako aj odkazy na články, ktoré tímom môžu pomôcť pri príprave. Tento článok slúži len ako pomôcka pre debatérov a debatérky, nie je záväzný pri rozhodovaní debát. Článok pokrýva nasledovné témy:

  1. Čo je poistenie a ako funguje?
  2. Ako s poistením súvisi obezita?
  3. Prečo je obezita dôležitou témou v súčasnosti na Slovensku?
  4. Spory a otázky
  5. Zdroje na inšpiráciu

Čo je poistenie a ako funguje?

Či chceme či nie, každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy nečakane čelí vysokým peňažným výdavkom. Napriek veľkej snahe nevieme zabrániť občasným požiarom domov, nehodám áut či ťažkým chorobám. Tieto situácie môžu spôsobovať veľké finančné ťažkosti – málokto má v rezerve dosť peňazí na rekonštrukciu domu po nečakanom požiari, či na drahú liečbu rakoviny. Poistenie pomáha ľuďom sa pred takýmito situáciami chrániť.

Zdravotné poistenie funguje nasledovne: každý zamestnaný človek posiela malú časť svojej mesačnej výplaty poisťovni a tá mu garantuje, že mu v prípade choroby pokryje náklady na liečbu. Ľudia tak majú istotu, že ak ochorejú, nebudú čeliť drahým účtom za vyšetrenia a lieky. Platiť zdravotné poistenie je u nás povinné.

Ako je to výhodné pre poisťovňu? Závažné choroby postihujú len veľmi málo ľudí. Z toho vyplýva, že poisťovne musia drahú liečbu svojim klientom platiť len málokedy. Poistné však platia všetci klienti a pravidelne. Poisťovňa tak zvyčajne má dosť peňazí na pokrytie nákladov na liečbu svojich klientov a ešte jej aj zostanie niečo navyše ako profit.

Ako s poistením súvisí obezita?

Ľudia, ktorí trpia obezitou, majú vyššiu šancu mať zdravotné ťažkosti. Dá sa teda očakávať, že náklady, ktoré poisťovňa vynaloží na ich zdravotnú starostlivosť, budú v priemere vyššie ako náklady na ľudí, ktorí obézni nie sú. Výška poistenia (vyjadrená ako časť mesačnej výplaty v percentách) je však pre všetkých zo zákona rovnaká, bezohľadu na telesnú hmotnosť.

Pri iných druhoch poistenia majú často menej rizikové skupiny poistné lacnejšie – napríklad vodiči, ktorí roky nemali nehodu alebo nedostali pokutu za rýchlosť, dostávajú zľavu na poistenie pred haváriou. Otázkou teda je, či by sa podobné pravidlá nemali vzťahovať aj na zdravotné poistenie.

Prečo je obezita dôležitou témou v súčasnosti na Slovensku?

Obezita ohrozuje zdravie človeka. Prispieva k chorobám ciev, srdca a rôznym iným zdravotným ťažkostiam. Čím viac ľudí trpí obezitou, tým viac ľudí teda trpí závažnými chorobami, ktoré im môžu zásadne skomplikovať život.

Slovensko patrí celosvetovo medzi krajiny s vysokým výskytom obezity, pričom tento výskyt u nás neustále rastie. V EÚ sme dokonca medzi krajinami s najvyšším výskytom obezity a tento stav sa zhoršuje. Očakáva sa, že aj vplyv koronakrízy na výskyt obezity bude nepriaznivý vzhľadom na nutnosť zdržiavať sa doma a vzdelávať sa či pracovať výhradne cez počítač.

Spory a otázky

Téma obezity je bezpochyby kontroverzná. Súčasný systém zdravotného poistenia sa môže zdať nespravodlivý. Predísť obezite však pre človeka nemusí byť také jednoduché ako napríklad jazdiť podľa dopravných predpisov, niekedy to dokonca nemusí byť schopný vôbec ovplyvniť. Zásadným sporom tiež je, či vôbec máme právo sa takto starať do života obéznych ľudí a aký by to malo výsledný dopad na ich zdravotný či psychický stav. Debatérov a debatérky preto vyzývame zamyslieť sa nad nasledujúcimi otázkami:

  • Čo spôsobuje obezitu a akú veľkú rolu hrá životný štýl človeka? Je ľahké ho zmeniť?
  • Mali by sme ľuďom dať slobodu mať životný štýl, aký chcú, alebo je lepšie ich usmerňovať?
  • Ako nastaviť výšku poistenia tak, aby lepšie odrážala náklady na zdravotnú starostlivosť a bola teda spravodlivejšia?
  • Vnímali by vyššie poistenie obézni ľudia ako motiváciu alebo ako trest? Aký by takéto opatrenie malo efekt na ich správanie?
  • Vie takéto rozdeľovanie ľudí na obéznych a neobéznych ovplyvniť psychické zdravie obéznych ľudí?

Zdroje na inšpiráciu

https://dennikn.sk/537777/stvrtina-slovenska-je-obezna/

https://www.ruvzvk.sk/obezita.html

https://www.truni.sk/news/epidemia-obezity-je-jednym-z-najvyznamnejsich-celosvetovych-problemov

https://domov.sme.sk/c/20829595/takmer-100-tisic-ludi-na-slovensku-ma-extremnu-obezitu.html

https://poistovne.sk/ake-zlavy-mozete-dostat-pri-havarijnej-poistke/

https://www.dovera.sk/platitel/zamestnavatel/tema-legislativne-informacie/odvody-od-januara-2021

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *