Migranti a čísla (I) – 1. regionálny turnaj SDL

Vítame vás pri sérií článkov, ktorá by vám mala pomôcť uchopiť tézu na prvý regionálny turnaj SDL a pomôcť vám pri získavaní informácií o problematike imigrácie do EÚ.

V prvom rade je potrebné si spraviť obraz o tom, koľko ľudí do Európy vlastne prichádza, akí sú a za akým účelom sem prichádzajú. Na to máme štatistiky!

Európska únia zbiera množstvo štatistík o krajinách v systéme Eurostat, pričom občas vyporodukuje aj vysvetľujúci článok, ktorý má čísla priblížiť verejnosti. Séria článkov je aj na tému migrácie a populácie migrantov v EÚ. Tieto štatistiky však pojednávajú o migrácií celkovo. Najnovšie dáta o momentálnej utečenenckej krízu sú napríklad k nahliadnutiu tu a problém utečencov prichádzajúcich cez Stredozemné more spracováva UNHCR v infografike.

Dôležitým faktorom je však aj to ako sa správajú migranti v krajine v ktorej sa usadia. Eurostat nám ponúka štatistiky o integrácií migrantov v krajiných EÚ podľa rôznych faktorov – úrovne vzdelania, nezamestnanosti, sociálnej inklúzií. Ďalším výborným (a asi momentálne najaktuálnejším) zdrojom je publikácia OECD vydaná v júli 2015, ktorá na 350 stranách porovnáva mieru začlenenia imigrantov do krajín OECD a EÚ. Detailný a informačne hutný materiál.

Keďže je Eurostat európska inštitúcia, niektoré články sú dostupné aj po slovensky (napr. ten o migračných štatistikách), problémom je ich neaktualizácia v porovani anglickými. Dávajte si na to pozor, ak tieto zdroje budete používať.

V ďalšom článku budeme prezentovať zdroje, ktoré sa pozerajú na problematiku viac z hodnotového stanoviska. Zostante s nami!

Foto: Simon Cunningham, Flickr


 

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *