Budúcnosť jadrovej energie? Poznámky k pripravovanej téze FSDL 2018

Debatná sezóna vyvrcholí na Finále Slovenskej Debatnej Ligy. V Národnej rade sa o najlepšom debatnom tíme aktuálnej sezóny rozhodne v debate na tézu:

Krajiny Európskej únie by mali v záujme zníženia emisií rozvíjať jadrovú energiu.

Výbor pre tézy prináša debatérkam a debatérom  posledné poznámky v tejto sezóne. Prajeme veľa úspechov pri práci s tézou.

Kontext

Výroba energie dnes vo svete zodpovedá za viac ako štvrtinu emisií skleníkových plynov. Tie právom vzbudzujú obavy v súvislosti s klimatickými zmenami. Drvivá väčšina krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ sa Parížskym dohovorom zaviazala znižovať skleníkové emisie, aby zvýšenie teploty neprekročilo 1.5 stupňa. Dosiahnutie cieľov Parížskeho dohovoru sa nezaobíde bez významnej dekarbonizácie energetických zdrojov.

Jadrová energia je etablovaný zdroj s nízkymi emisiami. V posledných rokoch sa však do popredia dostávajú tzv. zelené energie – najmä solárna a veterná. Budúcnosť jadrovej energie je dnes na agende v mnohých krajinách: zatiaľ čo v Británií a Maďarsku budujú nové reaktory, Nemecko sa rozhodlo do roku 2022 jadro vyradiť úplne.

Je pre jadrovú energiu ešte dôležité miesto v zelenšom energetickom mixe?

Definície

na energetické účely je  významne využívaná iba štiepna jadrová energia.

Kľúčové slová

zelené energie, dekarbonizácia, jadrový odpad, decomissioning, skleníkové plyny, lock-in, primárne a sekundárne emisie, elektrická sieť, batérie, energetický mix

Možné spory

 • Aký je vzťah medzi jadrovou energiou a emisiami?
 • Do akej miery je jadro čistým zdrojom energie?
 • Čo spôsobuje emisie (primárne a sekundárne)?
 • Do akej miery sú zelené technológie limitované existujúcou elektrickou infraštruktúrou?
 • Akú úlohu pri jadrovej energii môžu zohrať súkromné firmy?
 • Čo sa dá robiť s jadrovým odpadom a koľko sa ho vyprodukuje?
 • Aké dopady môže mať rozvíjanie jadrovej energie z dlhodobého hľadiska?
 • Ako sa postarať o odvetvia, ktoré produkujú energiu v súčasnosti, no mali by byť nahradené jadrom?
 • Ako funguje proces stavby jadrovej elektrárne?
 • Do akej miery predstavujú jadrové elektrárne bezpečnostné riziko?
 • Aké su dopady životnosti jadrových elektrární?
 • Ako ovplyvní energetický priemysel súčasná hrozba kybernetických útokov?

Články

Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3  Kurzgesagt (en)

Líder zelených europoslancov: Pre Slovensko a Česko hľadáme úspešný príbeh Euractiv (sk)

Energetika bez emisií? Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie má plán Euractiv (sk)

Vedecký šéf EDF R&D: O jadrovej energii nie sú žiadne pochybnosti Euractiv (sk)

Atom není řešení Změna klimatu (cz)

Jak zelené inovace mohou srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii Chytrá energie (cz)

Germany Is Burning Too Much Coal Bloomberg (en)

UK electricity grid holds back renewable energy, solar trade body warns The Guardian (en)

To Slow Climate Change, The U.S. Needs To Address Nuclear Power’s Dismal Economics HuffPost (en)

Germany’s green energy shift is more fizzle than shizzle Politico (en)

Canada to boost nuclear power to help meet climate change target EnergyWorld (en)

Hinkley Point would tie Britain into an energy system that is already out of date The Economist (en)

Nuclear Power is not the Answer to Climate Change Greenpeace (en)

Renewables are about to become our cheapest form of energy Wired (en)

Na príprave poznámok sa podieľali Adam Kollár a Martin Opatovský.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *