Poznámky k pripravovanej téze 2. regionálneho turnaja

V druhom kole regionálnych turnajov tejto sezóny si debatéri budú musieť poradiť s tézou:

Štúdium na vysokých  školách na Slovensku  by malo byť spoplatnené.

Tézový výbor  pripravil pre Kocku poznámky, ktoré môžu byť dobrým začiatkom pri príprave na debaty. V článku nájdete kontext tézy, otázky, ktorým sa počas prípravy možno oplatí venovať a články, ktoré pomôžu sa zorientovať v problematike. Poznámky slúžia iba ako pomôcka a pre debatujúce tímy a rozhodcov nie sú záväzné.pre Kocku

Kontext

V súčasnosti je štúdium na Slovensku prakticky bezplatné – na väčšine vysokých škôl slovenskí študenti neplatia školné a škola za nich dostáva príspevok zo štátneho rozpočtu. Takýto systém však nie je v každej krajine. Napríklad v USA  sa školné pohybuje v tisícoch až desaťtisícoch dolárov, za vzdelanie na VŠ platí aj väčšina študentov v Rusku. Krajiny sa takisto líšia v možnostiach financovania školného, existuje mnoho modelov pôžičiek na školné. Aj napriek vyšším nákladom na štúdium sa veľa Slovákov rozhodne pre štúdium v zahraničí, najčastejšie citovanými dôvodmi sú nižšia kvalita vzdelania a prestíž zahraničných škôl. Ako by mala vyzerať budúcnosť školstva na Slovensku?

Možné spory

 

  • Na čo potrebujú univerzity peniaze?
  • Čo by znamenal nový systém financovania pre rozpočty a fungovanie vysokých škôl?
  • Ako sa môže školné prejaviť na kvalite slovenských univerzít v porovnaní so zahraničím?
  • Aký vplyv by malo školné na rozhodovanie študentov pri výbere odboru a krajiny štúdia?
  • Aký by bol prístup študentov k štúdiu v systéme so školným?
  • Je fér, že bezplatné vysoké školstvo je financované zo spoločného rozpočtu, hoci ho nevyužívajú všetci?
  • Ako by školné ovplyvnilo prístup k vzdelaniu pre rodiny s nižším príjmom?
  • Aké by boli širšie dopady pre ekonomickú nerovnosť v krajine?
  • Je správne o vzdelaní rozmýšľať ako o tovare?

Články

Spoplatnenie vysokých škôl? Teraz nie, v budúcnosti možno  aktualne.sk (sk)

V tisícke najlepších univerzít máme dve, Česko dvanásť Denník N (sk)

Školy posielajú na trh veľa nepotrebných absolventov Pravda (sk)

Platiť na štúdium? .týžden (sk)

Rektori: Problémom VŠ v Česku a na Slovensku je podfinancovanie teraz.sk (sk)

Platené vs. neplatené vysoké školy: Prečo je treba oboje? Startitup (sk)

Prečo slovenskí vysokoškoláci uprednostňujú štúdium v Českej republike? blog.dennikn.sk (sk)

Tuition fees row: education expert warns over graduate earnings The Guardian (en)

A costly promise The Economist (en)

It’s time to radically rethink university tuition fees The Guardian (en)

Let’s undo the great mistake – make university tuition free The Guardian (en)

What Scotland learned from making college tuition free? Vox (en)

Jo Johnson defends ‘fair and equitable’ tuition fees and student loans The Guardian (en)

Poznámky pomohli pripraviť Maroš Hodor a Adam Kollár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *