Tagged: lowe

Poznámky k pripravovanej téze 2. regionálneho turnaja

V druhom kole regionálnych turnajov tejto sezóny si debatéri budú musieť poradiť s tézou: Štúdium na vysokých  školách na Slovensku  by malo byť spoplatnené. Tézový výbor  pripravil pre Kocku poznámky, ktoré môžu...