Preháňame boj s obrnou?

Môže niekto seriózne tvrdiť, že snahy o odstránenie detskej obrny zašli príliš ďaleko? Americký profesor bioetky Arthur Caplan si myslí, že áno. Podľa neho už súčasné snahy o odsránenie obrny prinášajú viac rizík než úžitku.

Poskytujeme vám malý slovník chorôb, ktoré sa spomínajú v článku:
Measlesosýpky
Poliodetská obrna
Smallpoxkiahne

Foto: USAID Bangladesh

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *