Mali by byť univerzity ‘safe space’?

Na amerických a britských univerzitách je trendom dbať čoraz väčší dôraz na psychické zdravie študentov. Jedným zo spôsobov je aj vytváranie tzv. safe spaces, čo sú miesta, kde by mali byť študenti chránení pred názormi a stimulmi, ktoré by v nich mohli vyvolať hlboký diskomfort.  Je to však správne?

Študentské spolky na anglosaských univerzitách sa snažia presadiť viacero spôsobov akými uľahčiť život študentov. Či už je to zákaz púšťania sexistických piesní v priestoroch študentských barov, vyžadovania ‘trigger warnings’ (upozornenia pred obsahom, ktorý sa môže dotknúť čitateľa – násilie, zmienky o znásilnení, násilie voči minoritám atp.) k materiálom na danom predmete alebo krútenie rukami (‘jazz hands’) namiesto tlieskania na študentskej konferencii

Článok v New Yok Times rozoberá túto situáciu z hľadiska rôznych menšín ale aj nastoľuje otázku ako budú ľudia vychovávaní týmto systémom fungovať v ‘reálnom’ živote. Na druhej strane istá miera politickej korektnosti môže výrazne pomôcť skupiny, ktoré majú problém s tým ako sú identifikovaní väčšinovou spoločnosťou. Napríklad Univerzita vo Vermonte oficiálne uznáva neutrálny gender a študenti majú možnosť zvoliť si preferované meno, gender a zámená(napr. on/ona/ono). Tento krok výrazne napomáha pri budovaní sebavedomia transgender študentov a ich väčšia akceptácií v spoločnosti.

Foto: Chrish Dunne, Flickr

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *