Tagged: multikulturalizmus

Islamské právo v Európe

Islamské právo v Európe

Islam a Šaría vyvoláva v Európe a v USA búrlivú diskusiu, v ktorej žiaľ často najviac počuť populistov. The Economist sa v článku „Whose laws count the most?“ triezvo zamýšla nad rolou...