O Kocke

Kocka je blog, na ktorom zverejňujeme články, preklady a odkazy na články zaujímavé nielen pre debatérov, ale pre každého, kto sa zaujíma o svetové dianie, vedu a technológiu a spoločenské témy. Slovom, pre kocky.

Kocku prevádzkuje Slovenská debatná asociácia. Redaktormi Kocky sú Juraj Labant a David Dutko. Snažíme sa o nestrannosť a presnosť informácií, a preto nás neváhajte kritizovať v komentároch alebo kontaktovať priamo.