Vojna a civilisti: Základné pojmy

Monika Hlávková pre Kocku pripravila krátke vysvetlenie základných pojmov pre pripravenú IV. tézu regionálnych turnajov.

Kombatant (platí pre konflikt medzinárodno charakteru, v ne-medzinárodných konfliktoch (non-international armed conflicts) je definícia kombatanta nejasná) Kombatanti sú:

• Členovia štátnych ozbrojených síl
• Členovia milícii a ostatných dobrovoľníckych ozbrojených zložiek, v prípade, že (1) sú podriadení organizovanému veleniu, (2) sú identifikovateľní z diaľky prostredníctvom odlíšiteľného symbolu, (3) otvorene nosia zbrane.
• Tiež civilisti, ktorí masovo a spontánne povstali proti invázii zahraničných vojsk, keďže nemali čas a priestor sa zorganizovať v rámci štandardných ozbrojených síl.

Civilisti sú všetci ostatní.

Civilisti strácajú svoju imunitu voči priamemu útoku v prípade, ze sa aktívne participujú na ozbrojenej akcii (napr. v prípade, ze civilista zaútočí na vojenskú jednotku, stráca svoju civilnú imunitu a môžu naňho útočiť naspať. Avšak len počas trvania danej ozbrojenej akcie, nie keď sa vráti naspať do civilného života).

Vojenský objekt: Objekt, ktorý svojou podstatou, umiestnením, účelom alebo spôsobom použitia efektívne podporuje vojenské snaženie, a ktorého úplné alebo čiastočné zničenie, dobytie alebo neutralizácia za daných okolnosti prinesie jasnu vojenskú výhodu (definite military advantage). Napr. ozbrojene zložky, vojenské inštalácie, baraky, sklady materiálu a zbraní, letiska a infraštruktúra (mosty, cesty, tunely), továrne na výrobu vojenskej techniky etc.

Civilný objekt: všetko ostatné, čo nie je vojenský objekt.

Špeciálne chránené objekty: objekty kultúrnej a náboženskej hodnoty, objekty nevyhnutné na prežitie civilného obyvateľstva (zdroje pitnej vody, obživy atď.), objekty obsahujúce nebezpečne sily/látky (napr. priehrady, jadrové elektrárne), nemocnice a iné zdravotnícke jednotky

Základne právne princípy:

– Rozlišovanie (Distinction). Povinnosť za kazdých okolnosti rozlišovať medzi vojenskými a civilnými objektmi, a medzi civilistami a kombatantmi. Civilisti nemôžu byť predmetom útoku (nemôže byť na nich útočené priamo).

– Avšak, nie všetky straty na civilnom obyvateľstve sú protiprávne, v ozbrojených konfliktoch vždy existujú tzv. nepriame škody (collateral damage), tzn. straty na civilných životoch, ktoré sú spojene s útokom na legitímny vojensky ciel. Platí však princíp proporcionality – je zakázaná taká vojenská operácia, ktorá očakávateľne (toto hodnotenie sa ale robí a základe informácii dostupných pred operáciou, nie po nej) spôsobí stratu na civilných životoch a objektoch, ktorá bude excesívna v porovnaní s priamou a konkrétnou vojenskou výhodou získanou daným útokom.

– Preto existuje povinnosť spraviť určité preventívne opatrenia pred každou akciou, napr. varovanie civilného obyvateľstva v prípade, že to je možné, voľba správnych zbraní a načasovania útoku atď.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *