Poznámky k pripravovanej téze na 2. kolá regionálnych turnajov SDL

Pripravovaná téza na druhé kolá regionálnych turnajov SDL znie:

Malé podniky by mali byť štátom uprednostňované na úkor veľkých korporácií”

Tento článok je mienený ako úvodné vysvetlenie tézy, ktoré môžu tímy použiť ako začiatok prípravy na debaty. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a rozhodne neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k vytvoreniu kvalitných a originálnych argumentov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv vysvetlíme pojmy v téze, potom priblížime základný kontext debaty a neskôr vymenujeme niektoré dôležité spory. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

Definície

Malé podniky: zvyčajne definované ako firmy s menej ako 50 zamestnancami. Charakteristický je pre ne ročný obrat do 10 miliónov eur, jednoduchá organizačná štruktúra a absencia dominantného postavenia na trhu. 

Veľké korporácie: na Slovensku by veľké firmy mali mať aspoň 250 zamestnancov a obrat typicky nad 50 miliónov eur. Označenie “korporácia” ale v bežnom jazyku zároveň zahŕňa medzinárodné pôsobenie či vlastníctvo a viacero pobočiek (napríklad sieť obchodných domov alebo automobilka s továrňami vo viacerých krajinách).

Uprednostňovanie: štáty môžu firmám poskytovať širokú škálu výhod a presné stanovenie pôsobenia tézy je úlohou plánu, ktorý prinesie súhlasný tím. Medzi najčastejšie formy uprednostňovania však patria a) daňové úľavy (napríklad zníženie dane zo zisku alebo odpustenie daní na niekoľko rokov po založení firmy či významnej investícii), b) menšie byrokratické zaťaženie (napríklad odstupňovanie komplexnosti finančného reportovania podľa veľkosti firmy) a c) spolupráca so štátnymi inštitúciami (môže zahŕňať uprednostňovanie vo verejných obstarávaniach, verejno-súkromné partnerstvá vo výskume, či priame granty, ktoré financujú firemné investície). Debatérkam a debatérom, samozrejme, odporúčame vyhľadať si ďalšie formy podpory podnikania a príklady ich použitia.

Kontext debaty

Rozvoj podnikania a lákanie investícií je na Slovensku dôležitou politickou a ekonomickou témou už od pádu komunistického režimu. Zdravý podnikateľský sektor totiž vytvára pracovné miesta, generuje inovácie a zároveň poskytuje štátu zdroj daňových príjmov. Vlády pritom už v minulosti používali investičné stimuly v podobe daňových úľav: asi najznámejším nedávnym príkladom je stimul vo výške 125 miliónov eur, ktorý do Nitry prilákal automobilku Jaguar Land Rover.

Nové otázky o tom, ako by mala fungovať podpora firiem, vyvolalo členstvo Slovenska v EÚ i pandémia COVID-19. V prípade EÚ ide najmä o množstvo eurofondových grantov, ktoré môžu získať firmy a ktoré sú viazané špecifickým účelom, napríklad na rozvoj vidieka či výskum a vývoj. Po ekonomických škodách, ktoré napáchal koronavírus a s ním spojené lockdownové obmedzenia, zase vlády vytvorili programy na odškodnenie zasiahnutých podnikateľov s cieľom zabrániť krachom a hromadnému prepúšťaniu. 

Kľúčovou otázkou pri štátnej i európskej podpore firiem je, či by mali niektoré spoločnosti byť zvýhodnené nad ostatnými. Táto téza by debatérky a debatérov mala doviesť k zamysleniu sa, či existujú dôvody na zvýhodňovanie malých firiem nad veľkými: v minulosti totiž investičné stimuly často získavali práve tie najväčšie korporácie, ale pandemická podpora je napríklad naopak určená pre menšie a stredné podniky. Znamenala by teda trvalá preferencia štátu pre malé podniky brzdu pokroku, alebo by naopak pomohla konkurencieschopnosti lokálnych firiem a tak aj regionálnemu rozvoju?

Možné spory

Sú veľké alebo malé firmy efektívnejšie riadené?

Prinášajú svojou škálou veľké korporácie inovácie, alebo naopak využívajú svoje dominantné trhové postavenie, aby ich brzdili?

Má štát právo zvýhodňovať niektorých podnikateľov nad ostatnými?

Ako sú zvyčajne využité daňové úľavy? Pristupujú k nim malé a veľké firmy inak?

Ktorý druh firmy prispeje k ekonomickému rastu?

Ktorý druh firiem je zodpovednejší v platení daní a tak predstavuje kvalitný základ daňových príjmov vlády?

Ktorá ekonomika pravdepodobnejšie prežije závažný šok (napríklad finančnú krízu)? Taká, kde existuje niekoľko obrovských zamestnávateľov alebo taká, ktorá sa skladá z veľkého množstva malých podnikov?

Ako sa veľké podniky, a naopak, malí zamestnávatelia správajú k svojim zamestnancom a zamestnankyniam? Pomáhajú odborové združenia?

Odkazy na zdroje

SK/CZ:

https://www.mhsr.sk/press/investicne-stimuly-prinesu-175-novych-pracovnych-miest

https://www.trend.sk/spravy/pozrite-5-firiem-ktorym-da-vlada-danove-ulavy

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/podpora-podniakania/male-a-stredne-podnikanie

https://e.dennikn.sk/1812990/prehlad-iniciativ/

https://e.dennikn.sk/2658702/najoblubenejsie-opatrenie-3b-je-spat-limit-na-pocet-zamestnancov-vyradi-vacsich-zamestnavatelov/?ref=list

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-small-businesses_sk

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/15-percent-dan-pre-firmy-zivnostnikov-2020

https://www.aktuality.sk/clanok/635942/durana-jaguar-platime-vsetci-stal-pol-miliardy/

https://dennikn.sk/minuta/1247871/

EN:

https://www.cnbc.com/2018/11/13/amazon-tax-incentives-in-new-york-city-virginia-and-nashville.html

https://datalab.usaspending.gov/federal-covid-funding/

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/05/05/how-tax-incentives-can-power-more-equitable-inclusive-growth/

https://economics.princeton.edu/working-papers/evaluating-state-and-local-business-tax-incentives/

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2019/11/01/most-business-incentives-dont-work-heres-how-to-fix-them/

https://www.brookings.edu/bpea-articles/business-credit-programs-in-the-pandemic-era/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *