Poznámky k pripravovanej téze na 1. regionálne turnaje SDL

Pripravovaná téza na prvé kolá regionálnych turnajov SDL tento rok znie:

Európska únia by štátom mala odobrať členské benefity za porušenia zásad právneho štátu”

Tento článok je mienený ako úvod do problematiky, ktorý tímom uľahčí prípravu na debaty. Nie je záväzný pre rozhodcov a rozhodkyne a rozhodne neobsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné k vytvoreniu kvalitných a originálnych argumentov. Určite tak odporúčame debatérkam a debatérom vyhľadať si dodatočné informácie mimo rozsahu tohto článku a zamyslieť sa nad ďalšími spormi.

V článku najprv definujeme pojmy v téze, potom prejdeme ku kontextu, v ktorom sa debata odohráva a neskôr k prehľadu dôležitých aktérov a sporov. V poslednej sekcii nájdu debatérky a debatéri odkazy na články či videá, ktoré by pri príprave mohli byť užitočné.

 

Definície

Členské benefity: ide o výsady členstva v Európskej únii, teda všetky formy zvýhodnenia členských štátov nad ostatnými. Patria sem eurofondy (čerpanie grantov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ), hlasovacie práva v Rade EÚ či Európskej rade, prístup ku spoločnému trhu bez cla, či slobodný pohyb osôb a tovaru bez hraničných kontrol, no uviesť by sa dalo oveľa viac príkladov.

Odobrať: súhlasné tímy majú právo určiť rozsah benefitov, o ktoré by štáty prišli i trvanie takéhoto trestu.

Zásady právneho štátu: ide o široký súbor zásad, ktoré zaručujú demokratickú vládu, slobodu a spravodlivý právny systém. Medzi najdôležitejšie patria rovnosť pred zákonom (žiadny občan nie je neférovo zvýhodnený), spravodlivý súdny proces (právo na advokáta, prezumpcia neviny…), či obmedzená vláda (rozsah štátnej moci musí byť definovaný v zákonoch). Chýbať nesmie deľba moci (štátne orgány sú oddelené a vzájomne sa kontrolujú; dôležité je nezávislé súdnictvo) a suverenita ľudu, teda právo občanov a občaniek slobodne voliť zástupcov a kontrolovať ich pôsobenie cez nezávislé médiá. 

Kontext debaty

Európska únia bola založená na šiestich hodnotách, ktoré sú kodifikované v Lisabonskej zmluve. Ide o ľudskú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a ľudské práva. Podstatou týchto hodnôt je poskytnúť spoločný ideový rámec ako základ pre ekonomickú a politickú integráciu s cieľom zabrániť budúcim konfliktom a budovať zdieľanú prosperitu.

Dominancia niektorých politických strán v členských štátoch EÚ však v posledných rokoch vyvolala obavy o budúcnosť právneho štátu v týchto krajinách. Najdôležitejšími príkladmi sú Maďarsko a Poľsko, v ktorých vládne strany Fidesz a PiS získali významnú časť moci nad štátnymi orgánmi i médiami. Dôsledkom tohto vývoja na národnej úrovni bol napríklad konflikt PiS so zástupcami súdnej moci v Poľsku v roku 2016. Na úrovni EÚ tieto obavy vyústili napríklad v publikáciu správy Európskej komisie v júli tohto roka, ktorá kritizuje postup Maďarska a Poľska vo viacerých otázkach spätých s právnym štátom.

Viacerí komentátori či európski politici vyzvali Európsku úniu k ráznejším krokom voči štátom, ktoré porušia zásady právneho štátu. EÚ už v súčasnosti má k dispozícii trestný mechanizmus, ktorý jej umožňuje v krajných prípadoch odobrať členskému štátu hlasovacie práva. Je na to však potrebné jednomyseľné hlasovanie všetkých ostatných štátov, čo je často vnímané ako nerealistická požiadavka.

V tejto debate sa debatérky a debatéri zamyslia nad tým, ako by zavedenie prísnejších trestných mechanizmov voči členským štátom zo strany EÚ zmenilo ich domácu i európsku politickú scénu. Viedli by takéto pravidlá k menej prehreškom alebo by naopak vyvolali zbytočnú nestabilitu v Európskej únii bez toho, aby vyriešili ktorýkoľvek problém?

Najdôležitejší aktéri

  • občania v štátoch, ktoré porušujú zásady právneho štátu
  • občania ostatných štátov v EÚ
  • vládnuce politické strany na národnej úrovni
  • politická opozícia
  • médiá
  • vedúci predstavitelia a predstaviteľky EÚ
  • zahraničné mocnosti

Možné spory

Na ktoré štáty by Európska únia cielila toto opatrenie? Ako by zareagovali ich vlády?

Má EÚ právo zasahovať do vnútorného diania v jej členských štátoch? Majú štáty právo využívať benefity členstva v EÚ aj bez dodržiavania jej princípov?

Sú občania zodpovední za prehrešky svojich vlád?

Zmenili by vlády svoje správanie v reakcii na sankcie zo strany EÚ? Napravili by porušenia zásad právneho štátu?

Ako by vlády vyplnili diery v rozpočte spôsobené odobratím členských výhod? Pomohli by im zahraniční aktéri?

Aký vplyv by takéto tresty mali na jednodnosť EÚ? Budú štáty schopné dohodnúť sa na spoločných riešeniach kríz? Hrozí, že niektorá krajina opustí EÚ?

Odkazy na zdroje

SK/CZ:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180906IPR12104/pravny-stat-v-madarsku-parlament-vyzval-clenske-staty-aby-konali

https://www.amnesty.sk/madarsko-pravny-stat/

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78917/mimoriadne-opatrenia-v-madarsku-poslanci-pozaduju-sankcie-a-zastavenie-platieb

https://svet.sme.sk/c/22689517/rutte-madarsko-s-kontroverznym-zakonom-nema-miesto-v-eu.html

https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-je-pre-kontroverzny-zakon-oc/565242-clanok.html

https://dennikn.sk/2514315/huxit-ako-realna-alternativa-orbanovci-otvaraju-temu-odchodu-madarska-z-eu/

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/europska-komisia-poziadala-o-financne-sankcie-pre-polsko/

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211014IPR14911/polsko-poslanci-pozaduju-dodrziavanie-zasady-o-nadradenosti-prava-eu

https://www.webnoviny.sk/sudny-dvor-eu-nariadil-polsku-platit-milion-eur-za-kazdy-den-sporu-o-nezavislosti-sudnictva/

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/interview/expert-na-pravny-stat-polsko-by-sankcie-odprezentovalo-ako-utok-elit-z-bruselu/

EN:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_en

https://www.nytimes.com/2021/07/20/world/europe/eu-poland-hungary-rule-of-law.html

https://www.economist.com/europe/2018/04/05/the-eu-is-tolerating-and-enabling-authoritarian-kleptocracy-in-hungary

https://balkaninsight.com/2020/10/21/europes-sanctions-dilemma-how-to-punish-hungary-without-hurting-hungarians/

https://www.euronews.com/2021/10/11/eu-s-top-court-begins-looking-at-hungary-and-poland-dispute-over-rule-of-law-mechanism

https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-not-leave-eu-wants-reform-it-pm-orban-says-2021-11-14/

https://www.nbcnews.com/news/world/european-union-battling-poland-hungary-illiberal-policies-rcna2888

https://www.ft.com/content/ac57409d-20c9-4d65-9a5d-6661277cd9af

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *