Poznámky k pripravovanej téze 3. regionálneho turnaja SDL

S koncom roka 2016, najteplejším rokom v histórii merania, prechádza debatná sezóna 2016/2017 do svojej druhej polovice. Debatérov čakajú debaty na tézu: ‘Patenty na zelené technógie by mali byt zrušené.’

Tézový výbor SDA pre Kocku pripravil poznámky, ktoré môžu byť dobrým začiatkom pri príprave na debaty. V článku nájdete definície, kontext tézy a otázky, ktorým sa počas prípravy možno oplatí venovať a články, ktoré pomôžu zorientovať sa v problematike. Poznámky slúžia iba ako pomôcka a nie sú záväzné pre debatujúce tímy a rozhodcov.

 

Definície

Patent je právna ochrana udelená vynálezcovi nejakej technológie. Majiteľ patentu (patenty je možné aj predávať) ma exkluzívne právo používať patentovanú technológiu a profitovať z nej. Bez súhlasu majiteľa patentu nesmie nikto do ukončenia patentovej ochrany patentovanú technológiu používať. Majiteľ patentu ma povinnosť patentovanú technológiu zverejniť.

Zelené technológie majú za úlohu spomaliť alebo zvrátiť negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Príkadmi využitia takýchto technológii sú výroba energie z obnoviteľných zdrojov, ekologické spracovanie odpadov, či uskladňovanie CO2. Úplný zoznam registrovaných zelených patentov nájdete tu.

 

Kontext

Schopnosť ľudstva meniť, a poškodzovať, svoje prostredie sa s technologickým pokrokom za niekoľko storočí dramticky zvýšila. Ekonomická činnosť ľudstva, od výroby energie a dopravy, až po tažbu surovín či poľnohospodárstvo zvyšuje riziko trvalého poškodenia životného prostredia. Možnosť, že sa krajiny pri rastúcej životnej úrovni uskromnia vo využívaní prírodných zdrojoch vyzerá nepravdepodobne.

Mnohé zmeny k horšiemu cítime a vidíme už dnes. Klíma, oceány, ľadovce, vzduch a vodné zdroje sú dnes výrazne poznačené ľudskou aktivitou. Nádejou pre udržateľné životné prostredie je technologický pokrok a transformácie ľudskej činnosti zo špinavej na zelenú. Pokiaľ sú nádejou zelené technológie a ich rozšírenie, právo na používanie týchto technológii bude hrať v ochrane životného prostredia kľúčovú úlohu.

 

Možné spory

V debatách sa tímy môžu stretnúť napríklad s týmito otázkami .

  • Budú spoločnosti ochotné financovať výskum nových technológií aj keď nebudú chránené patentami?
  • Spomaľujú vyššie ceny patentovaných technológii boj proti negatívnym zmenám (napr. klimatická zmeny)?
  • Sú inovácie a výskum zo strany súkromných spoločností nevyhnutné pre efektívnu ochranu životného prostredia?
  • Pomáha zverejnenie patentu vývoju nových technológii?
  • Aký vplyv majú patenty na šance na ekologický udržateľný ekonomický rast aj v chudobnejších krajinách?
  • Nie je nespravodlivé obrať majiteľov patentov o právo na odmenu za ich inovácie?
  • Má vôbec súčasná generácia povinnosť zachovať optimálne životné prostredie pre tie dalšie?

 

Zdroje

  • Patenty

O patentoch na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (sk)

Právo a bezpráví duševního vlastnictví Project Syndicate (cz/en)

Patents, Novelty, and Trolls: Crash Course Intellectual Property #4 Crash Course (en)

Why patents do not work The Economist (en)

Why patents might work (in response to the last article) Forbes (en)

How patents do not help innovation after all The Washington Post (en)

 

  •  Zelené technológie

Databáza zelených patentov World Intellectual Property Organisation (en)

Cena zelenej energie Project Syndicate (cz/en)

Přehodnoťme politiku energetické účinnosti Project Syndicate (cz/en)

Ako zaistiť transfer zelených technológií O energetice (cz)

„Cesta na Měsíc“ pro čistou energii Project Syndicate (cz/en)

Státem poháněná zelená revoluce  Project Syndicate (cz/en)

Sharing Of Green Technology? A Bogus In The Climate Debate Eberhard Rhein (en, blog)

Green technology should be shared, The Guardian The Guardian (en)

The role of patent protection in (clean/green) technology transfer Bronwyn H. Hall, Christian Helmers (en, vedecká publikácia)

 

  • Hrozby spojené so zmenou klimy

Prejavy klimatickej zmeny na globálnej úrovni SHMÚ (sk)

Klimatická zmena je viac ako len vedecký problém blog DenníkN (sk)

Hazards and risks of climate change impacts Európska komisia (en)

World headed for irreversible climate change in five years, IEA warns The Guardian (en)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *