Januárová téma I: Referendá o LGBT

Podľa slovenského Ústavného súdu manželstvo, adopcia detí ani vzdelanie v oblasti sexu nie sú základné ľudské práva, o ktorých ústava referendum zakazuje, a teda prezident napriek pretrvávajúcim pochybnostiam vyhlásil na 7. februára referendum. Jeho predmetom je zakonzervovanie dnešných zákonov v oblasti rodinnej politiky a zároveň zavedenie väčšieho vplyvu rodičov na vzdelávanie svojich detí. Iniciátorom je Aliancia za rodinu, podporovaná napríklad americkou Alliance Defending Freedom, ktorej program kopíruje.

Dve z otázok potvrdzujú súčasný stav, teda zákaz manželstva ľudí rovnakého pohlavia ako aj adopcií detí homosexuálnym párom alebo skupinou. Zaujímavosťou je, že adopcie skupinou ľudí rôzneho pohlavia sa nesnaží zakázať. Odpovedať „áno“ na tieto otázky v rámci slovenského právneho poriadku nezmení oproti odpovedi „nie“ nič, okrem nemožnosti tri roky tieto ustanovenia zmeniť v prípade úspešného referenda. Tretia otázka sa pýta, či by sa mala zrušiť povinná školská dochádzka na časti vyučovania, kde sa hovorí o eutanázii a sexe. Dieťa alebo rodič by tak mohli odmietnuť účasť napríklad na siedmackej biológii alebo hodinách náuky o spoločnosti, kde sa bude debatovať o správnosti zákazu eutanázii. Štvrtá otázka o zákaze štátneho uznania akéhokoľvek partnerstva ľudí rovnakého pohlavia cez Ústavný súd SR neprešla, nie však kvôli obave z hlasovania o ľudských právach, ale z dôvodu nejasnej formulácie otázky.

Prekvapivo, v oblasti manželstiev osôb rovnakého pohlavia sa veľa referend nekonalo. Pred touto veľkou vlnou legálnej redefinície manželstva sa naposledy hlasovalo v Alabame v roku 2000 o zrušení nevykonávaného zákazu manželstva medzi rasami. O právach LGBT+ sa hlasovalo v niekoľkých krajinách, niekoľkými spôsobmi a hlavne v dvoch rôznych smeroch.

V USA sa v roku 2012 hlasovalo v štyroch štátoch – Maine, Maryland a Washington na základe referenda zlegalizovali LGB manželstvá, zatiaľ čo Minnesota odmietla ich opätovný zákaz. Forbes píše o tom, že Američania sa na úrovni štátov vykašľali na celonárodný zákaz a veselo sa berú krížom krážom, a najvyšší súd ho dokonca možno zruší. Takisto kritici hovorili o tom, ako manželstvo ľudí s rovnakými pohlavnými orgánmi spôsobí rozvrat spoločnosti. Pravdou však zostáva, že tak ako podpora homosexuálnych manželstiev aj odpor voči nim je do veľkej miery americkým exportom.

Trochu bližšie k nám Slovinci hlasovali o novom zákone o rodine, ktorý by dal registrovaným partnerom (schválené pomerne ľavicovými Slovincami v roku 2006) rovnaké práva ako manželom, okrem adopcie detí, pričom adopcia biologického dieťaťa jedného partnera párom ako celkom by bola povolená. Prekvapivo neprešiel.

Samozrejme je tu aj Chorvátsko, ktoré prednedávnom v referende odsúhlasilo ústavný zákaz „teplých manželstiev“. Tento rok však odsúhlasil ich parlament registrované partnerstvá, opäť bez adopcií z detského domova, ale s ekvivalentom adopcie dieťaťa partnera. Zaujímavé je geografické rozdelenie okresov za a proti:

Výsledok referenda v Chorvátsku

CC Conquistador, Wikimedia

 

Prekvapivejšie na naše pomery ale znie návrh zo silno katolíckeho Írska, kde napriek zákonom zakazujúcim napríklad potrat bez ohrozenia života matky, sa v máji ide konať referendum o homosexuálnych manželstvách. Ešte zaujímavejšie su výsledky prieskumov, ktoré píšu o viac než 70% podpore, ukazujúc, že jedna odnož náboženstva môže byť v rôznych krajinách interpretovaná úplne inak.

O Slovensku píše napríklad Economist, hovoriac o neštandardnosti politického hnutia zdola proti, a nie za, rozšírenia ľudských práv. Aj keď nie je celkom isté, či Aliancia za rodinu je tak čisto občianska iniciatíva bez cirkví alebo organizácii v pozadí (echm, USA, echm), článok poskytuje dobrú analýzu referenda z pohľadu západnej liberálnej demokracie.

No a odporúčanie, ako voliť? Nebude, lebo veríme kritickému mysleniu našich čitateľov a ich schopnosti rozoznať argumenty od demagógie. Ale akokoľvek nám záleží na funkčnosti demokracie, nemôžeme odporcom referenda odporučiť účasť, ktorou by v slovenských podmienkach práve napomáhali k jeho úspechu dosiahnutím kvóra.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *