Európska súdržnosť (4. regionálny turnaj SDL) (I.)

Po dlhšej prestávke sa k vám vraciame s rozborom tézy na štvrtý regionálny turnaj. Téza znie : Členské štáty EÚ by mali delegovať svoju monetárnu, fiškálnu a obrannú politiku na inštitúcie EÚ za účelom hlbšej integrácie. V prvom článku sa pozrieme na všeobecné argumenty prečo je hlbšia integrácia členských štátov dobrá alebo naopak, zlá.

Európska únia vznikla ako spoločenstvo krajín, ktoré má vo svojich zakladajúcich zmluvách zapísaný záväzok pokračovať v procese čoraz užšieho spojenectva medzi európskymi štátmi.  Tento záväzok sa únia snaží pomaly napĺňať vytváraním spoločnej monetárnej únie (Eurozóna), podporou ekonomicky slabších častí EÚ, vytváraním spoločného trhu ale taktiež spoločnými projektami v obrannej politike.

 Avšak v poslednom období sa ozývajú čoraz hlasnejšie hlasy odsudzujúce tento spoločný projekt – jednak z vnímaného demokratického deficitu, nízkej angažovanosti verejnosti (ako dokazuje účasť vo voľbách do EP). Toto  podporuje prítomnosť extrémnych hlasov v EP (strany ako Front National alebo UKIP). Quartzprezentuje jedno riešenie tohto problému – vytvoriť ešte užšiu úniu štátov, ktorá bude efektívnejšie riešiť problémy pred ktorými stojí EÚ – či už je to migračná kríza, problém gréckych dlhov alebo nezamestnanosť mladých a stagnácia ekonomiky. Totiž jedným z dôvodov momentálnych kríz je neschopnosť nájsť rýchle celoeurópske riešenia na dôležité otázky. Spoločná fiškálna a menová politika, spolu s integrovaným bankovým sektorom by bola efektívnejšia pri prerozdeľovaní jednak bohatstva ale aj risku pri braní požičiavaní si peňazí. Kompletná ekonomická integrácia celej EÚ je aj základným kameňom na ktorej stojí bližšia politická únia. Vox  vo svojom článku vysvetľuje ako je práve toto nutné na dosiahnutie naozaj dlhodobého mieru v Európe. Niektorí dokonca užšiu spoluprácu vidia iba ako jedinú alternatívu postupného zániku EÚ. Rovnaký postoj zdieľa aj komentár z Financial Times.

Avšak bližšia únia krajín nie je po chuti viacerým významným členom EÚ. Britský premiér David Cameron plánuje vyhlásiť referendum o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ neskôr počas tohto roku. Momentálne prebiehajú vyjednávania zmien vo fungovaní EÚ práve z tohto dôvodu – aký je momentálny stav píše Politico. Dôvera občanov v spoločný európsky projekt je základom pri hlbšej integrácii štátov v EÚ. Podľa reportu Eurobarometra, iba 43% dôveruje Európskemu parlamentu ako inštitúcii a iba 40% Európanov dôveruje Európskej komisii. Avšak dôvera sa zvyšuje v období posledných dvoch rokoch po prekonaní krízy – rovnako sa zlepšuje imidž únie u respondentov. 

Foto: Flickr

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *