Debrief ku tézam z 1. západoslovenského turnaja SDL

Na prvom západoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy:

Na gymnáziách by študentky a studeniť mali študovať len 4 predmety, ktoré by si sami vybrali.

Mestská hromadná doprava by mala byť bezplatná.

V tomto článku k týmto tézam nájdete debriefingové materiály vypracované tézovým výborom.

 

Téza: Na gymnáziách by študentky a studeniť mali študovať len 4 predmety, ktoré by si sami vybrali.

Infoslide: Momentálna povinná maturita zo slovenčiny a cudzieho jazyka by nebola platná.

 

Súhlasný case:

 1. Dobre pre zamerane deti, čo vedia, čo chcú robiť v budúcnosti

Pre deti, čo sú šikovne a majú dobre známky a chcú iste na VŠ, momentálne existuje len jediná alternatíva, a to je iste na gymnázium. Tam sú nútení však študovať aj mnoho iných predmetov, ktoré ich nezaujímajú a nie sú v nich dobrí. A to len preto, aby sa neskôr mohli dostať na VŠ a študovať „svoj“ odbor, keďže systém nemá vytvorené napr. matematické/doktorské stredné školy. Toto je veľmi neefektívne pre už rozhodnuté deti, lebo strácajú cash na predmetoch, kde nehu byt a majú zbytočne zle známky. Takto by sa mohli venovať poriadne predmetom, ktoré ich naozaj bavia a o ktoré majú záujem.

 Lepšie pripravení na VŠ. Šok z množstva a náročnosti učiva bude zmenšený tým, že študenti budú mať iba tie predmety ktoré potrebujú

Zároveň to umožňuje týmto deťom hlbšie sa zamerať na predmety, čo im dovolí venovať sa náročnejším aktivitám v odbore ako výskumu a napodobniť tak prácu, ktorú by chceli v budúcnosti vykonávať. Takto budú mať viac vedomostí o pracovnom trhu, čo im môže lepšie rozhodnúť o svojom povolaní v budúcnosti.

 1. Budú mat úspešnejšiu kariéru

Problém na trhu práce – nedá sa zamestnať s gyplom, nutnosť mať VŠ

Na vykonávanie peknej prace napr. vo firmách je dnes potreba vysokoškolské vzdelanie. Väčšinu informácii, čo sa naučíme na VŠ, však v skutočnosti nepoužijeme, lebo sú príliš detailné. Deti potom študujú VS len preto, aby mali titul a mohli vykonávať nejaké povolanie. Ak by sa na SŠ naučili potrebné informácie (trebárs ak chcú pracovať vo fin. sektore, učili by sa ekonomiku, ale nie do veľkých a technických detailov), mohli by svoju kariéru začať oveľa skôr ako v 25 rokoch (vek po VŠ). Toto by im dalo benefity ako ušetriť viac peňazí, osamostatniť sa skôr, mať skôr rodinu…

Po zavedení opatrenia vytvoríme väčších odborníkov, ktorí sa budú môcť deti zamestnať na cool pozíciách aj bez VŠ.

Široký prehlaď môže byť limitujúci

Po gymnáziách majú študenti príliš široký rozhľad a nevedia si vybrať jeden odbor, čo by chceli študovať. Následne si výberu hocijaký predmet len preto, aby išli na VŠ, lebo s gyplom nemôžu nikde pracovať. Často ich však daný náhodne vybraný odbor nebaví a skončia s VŠ. Takto stratia niekoľko, namiesto ktorých už mohli mat pracovne skúsenosti a nasporene.

 1. Momentálny systém je neférový voči študentom, čo nemajú dostatočne dobre známky na to, aby išli na kypel

Oni si musia vyberať povolanie už v 15 a podľa toho aj školu. Ostatní múdrejší môžu ísť na gymnázium a majú viac času na takéto závažné rozhodnutie.

 

Nesúhlasný case:

 1. Zlé pre nerozhodnuté deti

Neflexibilita opatrenia bude zlá pre deti v 15 kt. ešte s istotou nevedia, ako sa chcú živiť/čo chcú študovať – ak sa rozhodnú študovať na VS niečo iné ako majú v matur. predmetoch, bude to pre nich problém, lebo nebudú mat informácie k tomu, čo potrebujú (ak má music a arts, nemôže ísť na medinu, keď sa tak neskôr rozhodne)

2. Nemožnosť mať všeobecný prehľad

Opatrenie bráni možnosti aj pre rozhodnuté deti mať širší prehľad. Zároveň v niektorých povolaniach ako napr. žurnalistika je potrebné poznať informácie z mnohých oblastí.

 1. Všeobecný prehlaď je dôležitejší ako špecializácia

Všeobecný prehlaď dáva deťom informácie z viacerých sfér, čo nám otvára dvere na nové nápady a podnecuje kreativitu – dôležitá vlastnosť na labou markete a v high skill joboch, hlavne v budúcnosti.

 

Téza: Mestská hromadná doprava by mala byť bezplatná.

Infoslide: Mestskú hromadnú dopravu v súčastnosti zriaďujú mestá, buď pomocou dotovania súkromných dopravcov, alebo priamo mestskými dopravnými podnikmi. Cenu lístka aktuálne stanovuje prevádzkovateľ.

Súhlasný case:

 1. Bezplatná MHD by zľahčila život chudobnejším
 • V prípade že by bola MHD zdarma, veľká časť spoločnosti by si mohla dochádzať vrámci mesta aj na väčšie vzdialenosti do práce
 • Tým pádom zľahčujeme možnosť zamestnanosti pre tieto skupiny ľudí
 1. Environmentálne
 • (large scale) Ľudia budú mať menšiu incentívu si kupovať autá, teda sa zmenšuje zaťaženie na ovzdušie à v dnešnej dobe chceme znižovať harm na ovzdušie
 • (city scale) Bratislava mala minulý rok alarmujucé hodnoty nebezpečných častíc v ovzduší, hlavným dôvodom je veľký počet áut v meste à Toto vedie ku rôznym ochoreniam dýchacích ciest, je to zlé
 1. Odľahčujeme mestá
 • Veľa miest má problémy s parkovaním, alebo so zápchami (Bratislava especially), dôvodom je veľký počet áut, v prípade že by sme ľudí motivovali free MHD tak sa toto zlepší, a tá časť ktorá bude aj napriek tomu mať autá bude môcť fungovať v mestách lepšie

Nesúhlasný case:

 1. Nemáme na to peniaze
 • Kto bude financovať MHD? Mestá už majú v dnešnej dobe problém financovať svoje podniky a podobne, ak im takto odoberiem zdroj príjmov, nezľahčujeme ich situáciu
 • Je možné že by to mohlo viesť ku šetreniu na MHD ako takej, napríklad ku cuttom v počte vodičov a podobne à Harm na týchto working class ľudí
 1. MHD je v zlom stave
 • MHD vo veľa mestách ma zastarané vozidlá, alebo ich nemá dosť à týmto sa situácia iba zhoršuje
 • In the best case zaťažujeme viac MHD, teda zhoršujeme comfort ľudí ktorý ňou cestujú à dlhšie cesty, viac čakania, viac tlačenia sa v MHD
 1. Odstráni to potrebu dopravných podnikov konkurovať iným formám dopravy
 • V dnešnej dobe musí MHD konkurovať napr. ride sharingu (UBER, Lyft atd.) alebo taxislužbám, a preto je nútená aspoň trochu dbať na kvalitu
 • Po zavedení tézy efektívne zrušíme túto motiváciu
 • A veľmi ublížime alternatívnym formám dopravy ktore takto stratia hocakú formu konkurenciaschopnosti

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *