Debrief ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja SDL

Na prvom západoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy:

Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky.

Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí ich chcú.

V tomto článku k týmto tézam nájdete debriefingové materiály vypracované tézovým výborom.

 

Téza: Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky.
Infoslide: Výrok sprostredkovaný ľubovoľnou formou (napr. ústne alebo písomné), o ktorom je preukázané, že je v nesúlade s dokázanými vedeckými poznatkami či skutočnosťou, označujeme za nepravdivý.

Súhlasný case:

  • základne definovať nepravdu
  • základne určiť trest, napr. pokuta 1000€  za každý nepravdivý výrok

Prečo sú nepravdivé výroky problém?

V spoločnosti dnes vidíme, že pri tvorbe politického názoru a sympatii sa spoločnosť trápi s nepravdivými informáciami. Jednými z aktérov, ktorí šíria tieto nepravdy sú aj politici a političky. Ak ja ako volička spravím politické rozhodnutie napríklad o tom, koho budem voliť, na základe nepravdivého výroku nejakého politika alebo političky, moje rozhodnutie sa po voľbách pretaví do reálnych kontúr. K moci sa dostane niekto, kto si moju priazeň získal klamstvom, a teda v mnohých prípadoch by sa bez tohto klamstva do parlamentu vôbec nedostal. Nemám teda v parlamente zastúpenie, ktoré naozaj pravdivo háji moje záujmy.

Ak by som sa totiž rozhodovala len na základe pravdivých výrokov, moje rozhodnutie komu dať hlas by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou iné. Ak by podobnú zmenu pri voľbe svojho zástupcu v parlamente na základe výhradne pravdivých výrokov spravili všetci občania, zloženie parlamentu by presnejšie reflektovalo požiadavky občanov. To dáva ideálny predpoklad na to, aby sa počas volebného obdobia napĺňali reformy a smerovanie krajiny podľa predstáv jej obyvateľov, nie podľa predstáv politikov a političiek, ktorí sa nespravodlivo na základe klamstva dostali k moci.

Prečo máme legitimitu trestať političky a politikov?

Práve politici a političky sú našimi zástupcami v parlamente, resp. vo vláde. Ich politické rozhodnutia teda nemajú iba ich individuálnu váhu, ale aj váhu za ľudí, ktorí im vo voľbách dali hlas. Pri vstupe do politiky okrem vplyvu museli prijať aj politickú zodpovednosť za svoje konanie a spravili tak dobrovoľne. Práve rozhodnutia politikov a političiek totiž smerujú dianie v štáte a rozdeľujú spoločný štátny rozpočet. Majú teda veľkú moc. Ak túto moc získali (alebo sa snažia získať) nelegitímne, teda z voličských sympatii založených na lži, štát má právo a mal by ich za toto chovanie potrestať.

Čo sa zmení, ak ich potrestáme?

Zjednodušíme ľuďom kontrolu informácii na základe ktorých sa rozhodujú

Po zavedení tézy bude zjavné, kto klame a koho výroky sú pravdivé. Voliči budú môcť brať do úvahy aj pravdivosť, s ktorou v dnešnej dobe majú problém (nevedia, čo je pravda a čo nie a ako to overiť). Tým prispievame k tomu, aby parlament vystavaný z pravdivo volených kandidátov a kandidátok naozaj reflektoval potreby občanov.

Trest je symbolom toho, že niečo je nesprávne

Trest v spoločnosti dávame za prečin, z ktorého by sa mal páchateľ poučiť, pretože spáchal niečo zlé. Spoločensky tak určujeme hranice „dobrého“ a „nedobrého“ správania sa. Ak začneme trestať, spoločensky ukážeme, že takéto politické konanie je neprípustné a odsúdenia hodné.

 

Nesúhlasný case:

Zavedenie tézy narúša slobodu slova. (nemáme legitimitu)

Tým, že za istý druh informácie trestáme a za iný druh informácie nie vlastne nastavujeme hranice v tom, čo by človek mal a čo nemal povedať. Zasahujeme teda jeho slobodu vyjadrovania sa. Robíme to v prospech akejsi ochrany iného jedinca, čo je principiálne nespravodlivé. Tým, že niekto povie nepravdu totiž neberie človeku právo overiť si túto informáciu, ani právo ju považovať za nepravdivú. Nenúti ho rozhodovať sa na základe nej. Nastavovanie hraníc a trestanie za ich prerušenie však jasne a priamo princíp slobody vyjadrovania porušuje.

Prečo je realizácia nespravodlivá?

Vedomá a nevedomá lož

Lož nie je možne škálovať, teda by museli byť trestané všetky nepravdivé výroky rovnako. V spoločnosti sa však bežne stáva, že vyslovíme nepravdivý výrok neúmyselne. Po zavedení tézy by za neúmyselné lži dostal človek rovnako vysoký trest ako za nepravdivý výrok toho, kto sa rozhodol klamať strategicky a premyslene. Aj v trestnom zákone sa napríklad pri trestných činoch znižuje trest, ak išlo o neumyslené páchanie. V prípade výrokov by sme teda zrovnávali za 2 odlišné činy rovnakým trestom čo je principiálne nespravodlivé.

Overiteľnosť nie je 100%

Už aj dnes vidíme, že pri obrovskom množstve výrokov je ich potvrdenie alebo vyvrátenie nemožné. (napr. demagog má túto kolonku).

Zavedenie tohto opatrenia teda:

  1. Nevyrieši problém načrtnutý Sko, lebo klamárov je niekedy nemožné usvedčiť
  2. Neobjektívne potrestá iba dokázateľnú časť nepravdivých výrokov. Dokázateľnosť nie je objedntívnym kritériom, pretože nereflektuje ani možné dopady spôsobené daným výrokom a ani motív jeho vyrieknutia
  3. Vytvárame systém v ktorom dávame nejakému orgánu právo určovať čo je a čo nieje pravda, vytvárame istý ‘režim pravdy‘ v ktorom potom budú ľudia žiť

Zavedenie tézy v konečnom dôsledku nič nezmení.

Politici a političky sa budú vyhovárať, že klamali v nevedomosti. Keďže si už sympatie získali, ich sympatizanti a sympatizantky im budú veriť a efekt S tímu sa nestane. Túto okolnosť posilňuje aj silná rétorika skúsených politikov a političiek, ktorá im pomáha prehlbovať dôveryhodnosť a mieru uverenia u ľudí.

 

 

Téza: Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí ich chcú.
Infoslide: Momentálna miera nezamestnanosti na Slovensku je na úrovni 4,92%, avšak v regiónoch ako je Rimavská Sobota alebo Kežmarok dosahuje takmer 15%.

 

Súhlasný case:

Model: Veľa ľudí chce pracovať, ale nevedia si nájsť vo svojom regióne prácu.  Vždy je čo robiť, zametať ulice, zaplátať jamy na cestách whatevs, toto ponúknem nezamestnaným ako prácu za viac peňazí v čistom(tak aby im to pokrylo cestovanie, jedenie mimo domu a ešte niečo naviac), ako podpora(ktorá im aj tak beží max pol roka).  Oni to obviously zoberú, lebo finančná incentíva a chcú robiť. Toto prinesie nasledujúce výhody:

1. Nezamestnaní budú vytvárať hodnotu
V súčasnosti sú na úrade a nerobia nič, takto ASPON pozametajú sneh na streche a za peniažky vytvoria niečo pre spoločnosť
Vytvárajú hodnotu aj pre seba, keďže z platu im pôjdu odvody. (dlhodobý benefit pre nich na dôchodku napr.)

2. Lepšie sa zamestnajú
Keď vypadnú z pracovného procesu tak sú mega ťažko zamestnateľní ( dlhodobo nezamestnaní majú najviac problém sa zamestnať). V našom svete z procesu nikdy nevypadnú, teda je to lit, lebo potom si nájdu ľahšie reálnu prácu
3. Prinesieme rozvoj regiónom
Keďže toto je problém najmä v chudobných regiónoch, tak efektívne pomáhame regionálnemu rozvoju. Peneži hlavne produkujú bohaté regióny, kde je vysoká zamestnanosť ( Bratiska, Košice). Tým, že zvýšime kúpnu silu v chudobných regiónoch tak tam prinesieme peniaze a spravíme to postupne zaujímavejším aj pre podnikanie.
4. Nezamestnanosť spôsobuje psychické problémy
Práca dáva ľuďom pocit seba hodnoty, pokiaľ ju ľudia nemajú tak sa cítia bez cenne, keďže nijak neprihotovovujú realitu(veľmi fancy povedané, že si nevidia nič pod rukami).Strácajú nielen finančné zázemie, ale ja socializáciu, denný režim, často aj osobnú identitu.  Navyše je im aj spoločnosťou hovorené, že na nej parazitujú cez dávky. Keďže v našom systéme budú pracovať, tým pádom ich pred týmito neduhmi chránime.

 

Nesúhlasný case:

1. Je to len záplata
Väčšinou majú problém si nájsť prácu kvalifikovaní ľudia. Budú zametať miesto toho, aby sa mohli zamestnať poriadne, keďže je pre nich racionálne prijať tuto ponuku a potom majú menej času si hľadať poriadnu prácu/vyučiť sa za niečo potrebne pre trh.
Zároveň štát ma menšiu incentívu to riešiť, lebo veď už niečo spravil, ale reálne nepomohol.

2. Inflácia
Keďže budeme platiť viac peňazí ľudom, tak nárazovo stupne ich kúpna sila, čiže lokálne businesses budú môcť zdvihnúť ceny, tým pádom zhoršime situáciu ľudom, ktorí tam už žijú aj všetkým ostatným, lebo inflácia znehodnocuje úspory atď.
3. Nefér (Nie je to meritokratické)
Práca ma byt platená úmerne k tomu, čo človek vytvorí, prace ktoré ponuka plán neexistujú, lebo nie sú dosť hodnotne, ale my za ne budeme musieť platiť priveľa peňazí. Tieto peniaze vytiahneme z peňaženky pracujúcich ľudí, čiže to je nefer, lebo prenášame reálne vytvorenú materiálnu hodnotu ľudom, ktorý si ju nezaslúžia.
Radšej budem zametať za minimálnu mzdu ako drieť vo fabrike za minimálnu mzdu. Ale nemôžu to robiť všetci, lebo tie regióny ešte viac polozíme.
Aktuálny systém je preferable, lebo si na to ľudia šetria prácou a pomoc je limitovaná(časovo a finančne), alebo len na prežitie.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *