Debrief ku druhej improvizovanej téze na 1. online turnaj SDA

Na prvom online turnaji SDA ste si v treťom kole mohli zadebatovať na tézu:

Preferujeme svet, kde by rodičia viedli svoje deti k tomu byť single.

Infoslide: Na základe prieskumu ktorý zverejnil britský časopis Independent cíti 71 percent nezadaných mužov a 58 percent nezadaných žien ‘výrazný tlak’ na to, aby si našli partnera/ partnerku. Single osoba je osoba ktorá nie je v manželstve, registrovanom partnerstve alebo serióznom vzťahu.

V tomto článku k tejto téze nájdete debriefingové materiály vypracované výborom pre tézy.

 

Súhlasny case:

Rámcovanie: Je dôležité vysvetliť, že rodičia chcú pre svoje dieťa to najlepšie, a teda téza predpokladá že rodičia sa tak rozhodnú viesť svoje deti k tomuto preto, lebo to považujú za to najlepšie. Je tiež dôležité ukázať na to, že vzťah medzi výchovou a tým, aký sme neskôr v živote je kauzálny, a teda ak budú rodičia svoje deti k tomu viesť, bude to mať požadovaný výsledok.

 

 1. Sociálny tlak na to byť vo vzťahu je zlý
  1. Vzťahy ktoré takto vznikajú by často bez neho neexistovali, teda vytvárame niečo neprirodzené.
  2. Tieto vzťahy sú ale takisto aj často toxické, nakoľko vznikajú len z donútenia, tí ľudia sa nemusia nutne poznať dosť dobre a iba sa vrhnú do vzťahu lebo nechcú byť ‘single v 30’. Teda to môže viesť ku nezhodám vo vzťahu, a môže to ublížiť ich životom. Teda by boli na tom lepšie bez takéhoto vzťahu.
  3. Ďalšie dopady ktoré môžeme z tohoto vyvodiť. Napr. na možné deti vo vzťahu, ako to môže meniť psychiku jednotlivcov a pod.

 

 1. Nerealistické romantické očakávania
  1. Je podstatné pre ľudí vyrovnať sa s tým že sú a budú single, prináša to triezvejší pohľad na to, čo zahŕňa vojsť do vzťahu.
  2. V dnešnej dobe veľa ľudí už v mladom veku vďaka tomuto tlaku vníma vzťahy ako niečo čo ich v budúcnosti zachráni, či už od toho aby umreli sami alebo od toho že sa o nich nebude mať kto postarať, a vytvára to v nich ilúziu ideálneho vzťahu, ktorý však realisticky neexistuje.
  3. V prípade že by sme normalizovali status single ľudí v spoločnosti, vyrovnali by sme tieto problémy, a dali možnosť ľuďom budovať si vzťahy ktoré nebudú založené na niečom idealizovanom, ale budú založené na vzájomnom fungovaní a pochopení.

 

 1. Objektivizácia žien
  1. V dnešnej spoločnosti bohužiaľ veľa ľudí vníma povinnosť pre ženy mať vzťah a deti ešte predtým ako im to biologické dôvody zakážu.
  2. Takáto objektivizácia je vytvorená práve tým, že vyrastáme v spoločnosti ktorá vníma vzťahy ako základ spoločnosti, a teda vytvára na ženy dodatočný tlak, ktorý ich v živote následne môže obmedzovať. Napr. veľa žien je nútených obetovať svoj osobný život pre rodinu a pod. Toto pomáha zavedenie tejto tézy vyriešiť.

 

Nakoniec myslíme, že je logické priznať, že bude menej vzťahov, avšak vieme tvrdiť že reálne sa zbavíme iba tých toxických. teda tie čo ostanú budú kvalitnejšie. To môže viesť napr. aj k nižšej natalite, avšak nemusí to byť nič tragické. Možno v niektorých debatách bude potrebné aj vysvetliť prečo to nebude tragické.

 

Nesúhlasný case:

 1. Vzťahy sú dôležité a super
  1. Dnešná spoločnosť už teraz čelí tomu, že veľa ľudí má problém sa dostať do trvajúceho vzťahu, veľakrát uprednostnia napríklad kariéru a odkladajú vzťah na neskôr. Jediné čo to aspoň ako tak vyrovnáva, je práve tento sociálny tlak. Bez neho by bolo vzťahov ešte menej.
  2. Vzťahy ako také sú super, lebo zlepšujú ľuďom životy. Vo väčšine vzťahov, ktoré sú poriadne vybudované, teda ľudia v nich zahrnutí sa o ne starajú, záleží im navzájom na sebe, sú potom ľudia dlhodobo aj krátkodobo šťastnejší, a majú sa o koho oprieť.
  3. Takýto sociálny tlak teda vytvára aj nátlak na to, aby sa ľudia snažili si tieto vzťahy budovať, a napríklad ich nemeniť pravidelne, teda priamo vytvára lepšie vzťahy. Bez toho aby ľudia chceli mať vzťahy, a fungovali tak že chcú si ich udržať, by tieto vzťahy nemohli byť lepšie.
  4. Teda ľudia sú šťastnejší, nakoľko majú viac vzťahov a učia sa zo skúseností zo vzťahov.

 

 1. Takýto tlak je legitímny
  1. Medziľudské, a hlavne tie romantické, vzťahy tvoria základ spoločnosti.
  2. Bez tohoto tlaku na to, mať vzťah, by nevznikali rodiny a šťastné páriky. Tieto fungujú ako základná zložka rodiny z viacerých dôvodov.
  3. Poskytujú životnú stabilitu. Či už je to rodina, kde sa o seba navzájom starajú ľudia, alebo spoločná domácnosť v ktorej môže človek zakotviť, alebo len tá druhá osoba o ktorú sa dá v ťažkých časoch oprieť. Takisto spoločný život znamená aj finančnú stabilitu, ľahší prístup ku pôžičkám a podobne.
  4. Demografická stabilita, ako spoločnosť vieme čo očakávať, nakoľko máme zabezpečené to, že natalita je udržiavaná.
  5. Vo svete, kde by boli všetci single teda vieme ukázať, že by natalita klesla, a ako Nko vieme zvýrazniť ako veľmi závažné to môže byť. Takisto by ľudia boli pravdepodobne smutnejší, nakoľko by im chýbali takéto vzťahy, a ani by nežili tak stabilne.

 

 1. Aj nefunkčné vzťahy nás učia
  1. Či už je to o tom, ako sa správať ku partnerovi alebo partnerke, o tom čo my samotný potrebujeme vo vzťahu, teda sa učíme aj vďaka menej funkčným vzťahom.
  2. Teda na konci vzťahu budeme mať lepšie vzťahy iba ak si prejdeme tými horšími.

 

Nakoniec je asi logické priznať, že istý tlak na deti tu bude, avšak porovnať ho s možnými negatívami a ukázať, že in the end, je toto pozitívny outcome.

 

Podklady za výbor pre tézy vypracovali Michal Karlubík a Adam Kalivoda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *