Kocka Dobré čítanie nielen pre debatérov

Debrief ku tézam z 1. východoslovenského turnaja SDL

Na prvom východoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Gymnáziá by mali byť nahradené strednými odbornými školami. Rodičia by mali nútiť svoje dcéry zúčastňovať sa tradične chlapčenských...

Debrief ku tézam z 1. stredoslovenského turnaja SDL

Na prvom západoslovenskom turnaji SDL si debatérky a debatéri mohli zadebatovať na nasledujúce tézy: Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky. Štát by mal garantovať pracovné miesta...

Poznámky k pripravovanej téze 3. turnaja

Na treťom celoslovenskom turnaji sezóny budú debatérky a debatéri debatovať na tézu: Európska únia by mala zakázať krajne pravicové strany   Tento článok prináša možné definície nejasných pojmov, kontext zadanej tézy, možné...